Aká je cena za drevený záhradný domček?

19. septembra 2019
Drevený záhradný domček
zdroj: gettyimages.com

Chcete si zadovážiť záhradný domček a máte mnoho otázok? Napríklad ako vyzerá pultová strecha? Čo je to polokrížová strecha? Na čo je EPDM fólia? Čo to znamená, keď je záhradný domček tlakovo impregnovaný? Čo sa rozumie pod pojmom „obostavaný priestor“? Odpovede na tieto a ďalšie otázky vám prinášame v nasledujúcom článku.

Ako domček pre bábiky

Opláštenie strechy

EPDM fólia
Skratka EDPM znamená etylén-propylén-dien-monomér a ide o syntetický kaučuk s vynikajúcimi vlastnosťami. Tento materiál je odolný proti vplyvom počasia a vlhkosti, ozónu a tepla. Preto sa táto fólia používa na zastrešenie.

Pozinkovanie/s práškovým nástrekom
Pri pozinkovaní sa oceľ potiahne tenkou vrstvou zinku. Tá chráni materiál pred koróziou. Práškový nástrek je jednou z foriem lakovej vrstvy na vodivých podkladoch a slúži k ochrane pred koróziou.

Typy strechy

 • Plochá strecha – Plochá strecha nemá žiadny alebo len mierny sklon. Pre sklon platia rôzne maximálne veľkosti
 • Polokrížová strecha – Polokrížová strecha je do špičky zbiehajúca sa strecha uprostred domu. Oddeľuje sa po stranách od hlavnej strechy a väčšinou sa nachádza nad vstupnou oblasťou
 • Pagodová strecha – Pagodovou strechou sa nazýva strecha s veľmi malým sklonom. Ide o tzv. čínsku, veľmi výraznú niekoľkoposchodovú strechu
 • Pultová strecha – Pultová strecha je naklonená iba na jednu stranu – spodný okraj strechy tvorí strešný odkvap a horný hrebeň strechy
 • Sedlová strecha – Sedlová strecha je taktiež známa pod názvom štítová strecha a patrí medzi najznámejšie typy striech
 • Stupňovitá strecha – Pri tomto type strechy sa bočné časti nachádzajú navzájom vo vertikálnom presadení a vytvára tak výraznú strešnú konštrukciu
 • Oblúková strecha – Oblúková strecha má v priereze menej ako pol kruhu. Táto strecha vyčnieva nad bočné steny (s výbežkom)

Základy
Pre stabilitu, funkčnosť a dlhú životnosť vášho záhradného domčeka je veľmi dôležitý dobrý základ. Vodorovný a nosný základ zaisťuje, že jednotlivé steny k sebe dokonale sedia a domček je celkovo stabilný. Vhodným základom pre záhradný domček je betón, zámková dlažba alebo samonosný rošt.

Ochrana dreva
Tlaková impregnácia, tzv. metóda striedavého tlaku, patrí k technikám ochrany dreva. Je založená na striedavom pôsobení fázy vákua a tlaku, v ktorých sa do dreva dopravuje impregnačná tekutina. Táto metóda má ochrániť drevo pred vplyvmi vonkajšieho okolia a pôsobiť proti prirodzenému rozpadu. Vďaka vysoko kvalitnej tlakovej impregnácii je drevo trvalo chránené proti hmyzu, hubám, hnilobe a taktiež proti vode a pôde.

 Typy konštrukcií

 • Nástrčné a skrutkovacie systémy – Profilové dosky sa v tomto prípade na seba nasadia a zaskrutkujú
 • Systémy prvkovej výstavby – Skladajú sa z vodorovných a zvislých prefabrikovaných prvkov, ktoré je možné spojiť dokopy jednoducho a rýchlo a je možné ich zoskrutkovať pomocou nástrčného a skrutkovacieho systému
 • Foršňové systémy – Rohový spoj 6 plus spája dohromady foršne pomocou skrutiek. Vďaka tomu je zvýšená stabilita celého domčeka. Vďaka inovatívnej technike frézovania CNC sú foršne na seba presne narezané a umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž

Merné jednotky

 • Montážne rozmery šírka x hĺbka – Táto miera uvádza vonkajší rozmer steny bez prečnievajúcich foršní. Môžete sa podľa nej orientovať vtedy, ak meriate, aký veľký musí byť základ pre záhradný domček
 • Montážna plocha v m2 – Montážna plocha sa vypočíta vynásobením montážnych rozmerov šírky x hĺbky. Tento rozmer je dôležitý, ak si musíte obstarať stavebné povolenie
 • Vonkajšia šírka a vonkajšia hĺbka vrátane strešného presahu – Týmto rozmerom sa môžete orientovať vtedy, ak sa chcete pozrieť, či máte na záhrade pre záhradný domček dostatok miesta. Tento rozmer budete potrebovať pri výpočte dĺžky strešného žľabu
 • Vonkajšia stenová plocha – Na základe tohto rozmeru zistíte, koľko farby, laku či ochranného prípravku budete potrebovať pri natieraní
 • Vnútorné rozmery – Vnútorný rozmer je vonkajší rozmer mínus hrúbka steny. Tento rozmer udáva, koľko miesta v domčeku skutočne je
 • Obostavaný priestor – Tento rozmer budete potrebovať v prípade, že budete podávať žiadosť o stavebné povolenie
 • Stenová hrúbka – Hrúbka steny sa označuje ako stenová hrúbka a uvádza sa v milimetroch. Tento technický rozmer podáva informáciu o životnosti, stabilite a izolačných vlastnostiach záhradného domčeka. Čím väčšia je stenová hrúbka, tým stabilnejší a bezpečnejší domček bude
 • Strešný presah – Strešný presah uvádza, ako ďaleko vyčnieva strecha nad stenu záhradného domčeka. Ak má domček príliš veľký strešný presah, môžete využiť príslušnú plochu pod ňou ako zastrešenú odstavnú plochu, napr. pre bicykle či krbové drevo
 • Strešná plocha – Údaj o rozmere strešnej plochy je dôležitý v tom prípade, keď budete chcieť vypočítať spotrebu šindľov
 • Strešný sklon – Strešný sklon má vplyv na typ zastrešenia. Určité systémy sú vhodné iba pre sklon v určitom rozmedzí. Pri malom sklone je navyše ohrozený samočistiaci efekt strešnej krytiny. Dažďová voda odteká horšie a zvyšuje sa riziko rastu machov
 • Priechodná výška a šírka – Bez povšimnutia by ste nemali nechať šírku a výšku dverí. Tá rozhoduje o tom, čo všetko budete môcť do záhradného domčeka uložiť. Preto na to nezabudnite. Ak budete chcieť napríklad ukryť kosačky na trávu, mali by prejsť dverami
 • Výška hrebeňa – Väčšinou vodorovný, horný okraj strechy sa nazýva hrebeň. Pri klenutých, guľatých a valených typoch striech prebieha hrebeň na vrchole oblúka. V stavebnom zákone je výška hrebeňa, rovnako ako výška odkvapu, dôležitým údajom o budovách, na základe ktorého je posudzované schválenie stavebného zámeru z hľadiska územného plánu. Až keď budete poznať výšku hrebeňa a odkvapu, bude možné vypočítať odstupy pre štítové priečelie budovy
 • Strešná hrúbka – Strešná hrúbka je hrúbka strechy udávaná v milimetroch. Vypovedá o kvalite záhradného domčeka. Čím hrubší, tým stabilnejší

Zabezpečenie

 • Zadlabací zámok – Ide o bežný dverový zámok, ktorý sa používa prevažne v interiéri na izbové dvere, ale taktiež do záhradných domčekov
 • Profilový cylindrický zámok – Profilový cylinder je formou cylindrickej zámkovej vložky a patrí k najbežnejším bezpečnostným zámkam pre dvere

Strešná krytina
Ak sa rozhodnete pre záhradný domček, budete musieť zvážiť, akú strešnú krytinu nový domov pre vaše záhradné náradie dostane – s dobrou strešnou krytinou bude domček lepšie chránený. Ak má záhradný domček plochú či pultovú strechu, dažďová voda sa na nej drží dlhšie ako na domčeku so sedlovou strechou. Preto by ste mali plochú strechu trvalo chrániť pred vplyvmi počasia. Hlavne odporúčame pokryť strechu fóliou (napr. asfaltový pás, špeciálna fólia, či podobné výrobky). Ani v prípade sedlových striech nie je štandardná strešná lepenka pre prvé pokrytie postačujúca. V závislosti na pôsobení podnebných vplyvov je nutné pravidelne kontrolovať stav a utesnenie. Strechu je prípadne nutné znovu pokryť strešnou krytinou. Pri domčekoch s plochými a pultovými strechami sa odporúča vymeniť strešnú lepenku po cca 2 mesiacoch za asfaltový pás.

 • Strešná lepenka – Jedna vrstva strešnej lepenky je spravidla zahrnutá v dodávke foršňového domčeka. Väčšinou však ide o štandardnú strešnú lepenku určenú na prvé pokrytie. Tá slúži všeobecne na prvé pokrytie, aby mal zákazník možnosť domček pri montáži izolovať proti dažďu
 • Asfaltové šindle – Asfaltové nebo strešné šindle je možné položiť priamo na strešné šalovanie záhradného domčeka
 • Strešné tašky – Niektoré záhradné domčeky je možné pokryť strešnými taškami. Pre tento typ strešnej krytiny je nutné zohľadniť pokyny výrobcu, týkajúce sa odstupu jednotlivých strešných lát

Zaťaženie snehom
Pred zakúpením záhradného domčeka zvážte snehovú záťaž, ktorú bude musieť domček vydržať. Informácie získate na príslušnom stavebnom úrade. Snehová záťaž uvedená pri jednotlivých výrobkoch je založená na statickom výpočte.Umiestnenie a topografická výška bydliska sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú výpočet snehovej záťaže.

Okná a dvere

Samozrejme záleží na tom, aký záhradný domček si vyberiete a potrebujete, ale ak bude vybavený oknami, mali by ste vedieť, že existujú typy s týmito funkciami. Niektoré záhradné domčeky sú dodávané aj s pevne namontovanými oknami – tie nie je možné ani otvoriť, ani vyklopiť.

 • Otočná a otočná vyklápacia funkcia – jednoduché alebo dvojité okná je možné kompletne otvoriť alebo vyklopiť
 • Jednoduché zasklenie – okná a dvere sú vybavené tabuľami z pravého skla
 • Izolačné zasklenie okná a dvere sú izolované dvojitým zasklením

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?
Súvisiace príspevky