Automatická závlaha ako symbol pohodlia

29. októbra 2019
Automatická závlaha
zdroj: gettyimages.com

Súčasťou pozemku s rodinným alebo víkendovým domčekom býva aj záhradka, ktorú môžu majitelia využívať na oddych a rekreáciu, a kde si môžu dopestovať trochu čerstvej zeleniny a ovocia. Slnečné letné počasie v našich klimatických podmienkach sprevádza aj sucho. Každý záhradkár vie, aká smädná je pôda v letnom období a koľko času a námahy treba investovať pri zalievaní záhrady s hadicou a kanvou. Ak uvažujete o inštalácii automatického závlahového systému a stále váhate, odborná rada realizačnej firmy je na nezaplatenie.

Zavlažovanie bez zbytočnej námahy

Automatický závlahový systém odstráni zdĺhavú prácu pri ručnom polievaní zelene. Závlahový systém umožňuje presné dávkovanie vody pre jednotlivé typy rastlín (trávnik, skalku, výsadby atď.) v ideálnom čase a s minimálnymi stratami vody (menšie straty spôsobené odparovaním sú večer a v noci). Veľkou výhodou systému je automatika, ktorá šetrí čas a peniaze zákazníkov. Čas, ktorý takto získate, môžete venovať ďalším užitočným činnostiam. Jedinou nevýhodou, ktorá zákazníkov často odrádza ešte na začiatku rozhodovania, sú obstarávacie náklady na kúpu a inštaláciu automatického zavlažovacieho systému. Kvalitný systém vyzerá na prvý pohľad ako luxus, ale úspory vody a výsledky v podobe krásnej záhrady sú po inštalácii neprehliadnuteľné.

Zavlažovací systém
Systém sa skladá z plastového potrubia uloženého pod zemou, ktoré rozvádza vodu na miesto určenia. Podúrovňové postrekovače sa pod tlakom vody vysúvajú nad úroveň terénu a po skončení zavlažovania sa stiahnu do púzdra pod terénom. Jadrom systému je centrálna ovládacia jednotka, pomocou ktorej sa programuje režim zavlažovania v rôznych sekciách záhrady, presne podľa potrieb rastlinného druhu v konkrétnej časti. Prívod vody do jednotlivých zákutí otvárajú elektromagnetické ventily.

Návrh zavlažovacieho systému
Základom úspešného fungovania závlahy je správny návrh celého systému. Prvým krokom v procese navrhovania je zbieranie informácií o stavenisku alebo hotovej záhrade, kde sa bude systém realizovať. Odborník z firmy potrebuje plán pozemku v mierke 1 : 50 alebo 1 : 100. Ak plány nie sú k dispozícii, treba pozemok zamerať a zaznamenať, kde je zdroj vody, na ktorý sa systém napojí a zdroj elektriny. Je dôležité opísať a posúdiť typy výsadieb, ktoré chceme zavlažovať, zohľadniť prevýšenia v záhrade, poveternostné a svetelné podmienky. Po podrobnom prieskume nasleduje návrh závlahového systému jednotlivých plôch, vymedzia sa samostatné sekcie, určia sa správne typy zavlažovačov pre jednotlivé plochy trávnika a typy kvapkovacej hadice pre výsadby, dimenzujú sa prívodné potrubia. Na základe plánu zavlažovania vznikne plán výkopov. Nesmie sa zabudnúť na miesto, kde bude umiestnená riadiaca jednotka a snímač zrážok.

Zdroj vody
Zdrojom vody pre zavlažovací systém býva najčastejšie vodovodná sieť alebo studňa, prípadne nazbieraná dažďová voda. Zbernú nádrž treba vždy napojiť aj na ďalší zdroj vody. Voda z vodovodnej siete je pomerne drahá a často má vysoký obsah chlóru, ktorý rastlinám veľmi neprospieva. Ak je zdrojom vody vodovodná prípojka, je malá pravdepodobnosť, že budeme niekedy musieť bojovať s nedostatkom vody. Voda zo studne je pomerne lacná a bez chlóru, ale môže vo zvýšenej miere obsahovať niektoré prvky a minerály, ktoré môžu mať negatívny vplyv na rastliny, ale aj na niektoré časti zavlažovacieho systému. Kopané studne často zadržiavajú iba povrchovú vodu a v období sucha sú pomerne neistým zdrojom vody. Vŕtané studne sústreďujú podzemnú vodu a v lete sú stálejším zdrojom na zavlažovanie.

Čerpadlo
Pri výbere ponorného čerpadla na vodu by sme sa nemali nechať zlákať lacnými replikami z nekvalitných materiálov a komponentov. Antikorové čerpadlá využívajú prednosti kvalitného a trvácneho materiálu s dlhou životnosťou. Oplatí sa investovať do kvalitného zariadenia, keďže nejde o krátkodobú investíciu. Základnými parametrami pri výbere čerpadla sú pracovný tlak a objem prepravenej vody za jednotku času. Na základe týchto údajov dokážeme určiť, koľko zavlažovačov možno zapojiť v jednej sekcii. Čerpadlo by malo obsahovať aj prietokový spínač, malá vodáreň tlakový spínač a filter, v prípade veľmi znečistenej vody viac filtrov za sebou. Každý filter však znižuje tlak, preto je vhodné čerpadlo nadimenzovať s rezervou. Väčšina závlah pracuje optimálne pri tlaku 0,3 až 0,5 MPa.

Výber zavlažovačov
Zavlažovače sa rozdeľujú do dvoch základných skupín – statické a rotačné. Statické zavlažovače sa používajú najmä na zavlažovanie menších trávnatých plôch, prípadne nižších porastových skupín, ako sú trvalkové záhony či skalky. Možno ich použiť aj s nadstavcom až do výšky približne 50 cm. Statické zavlažovače sa skladajú z pevného púzdra, výsuvného dielu a dýzy. Dýza môže mať pevnú alebo nastaviteľnú kruhový výsek, prípadne výsek v tvare obdĺžnika. Polomer dosahu zavlažovačov sa pohybuje od 1 do 5,5 m, podľa typu trysky. Výhodami statických zavlažovačov sú jednoduchá konštrukcia, veľká závlahová dávka na plochu v krátkom čase (až 0,5 m3 za hodinu), ľahká výmena dýz, jednoduché nastavenie a priaznivá cena. Za nevýhodu možno považovať malý dosah. Rotačné zavlažovače sa používajú na zavlažovanie väčších plôch, pretože majú väčší dosah zavlažovania. Existuje množstvo druhov rotačných zavlažovačov – od takých, ktoré sú určené pre záhrady rodinných domov, až po zavlažovače parkov a futbalových či golfových ihrísk. Rotačný zavlažovač sa skladá z pevného púzdra, výsuvného mechanizmu a rotačnej hlavy, na ktorej je umiestnená jedna, prípadne viac stabilných alebo vymeniteľných dýz. Rotačné zavlažovače do záhrad majú polomer dostreku 6 – 16 metrov. Dosah a uhol dostreku možno nastavovať. Medzi nevýhody tohto typu zavlažovačov patria dlhšia časomiera zavlažovania, vyššia nepresnosť zálievky (v porovnaní so statickými zavlažovačmi), väčšie zanášanie vody pri prúdení vetra a pri vyšších triedach aj vyššia cena.

Väčšina zákazníkov sa mylne domnieva, že ak má zavlažovač polomer dostreku 4 m, tak na plochu 8 X 8 m stačí umiestniť jeden zavlažovač do stredu. Pri správnom umiestnení by sa malo vychádzať z pravidla, že rádiusy dvoch zavlažovačov do seba navzájom zasahujú. Na kvalitné a rovnomerné zavlaženie plochy 8 X 8 m by sa malo použiť až deväť zavlažovačov (štyri kusy so štvrťkruhovým výsekom do rohov, štyri kusy s polkruhovým výsekom do stredu štyroch strán a jeden kus s plnokruhovou dýzou do stredu plochy). Keď sa už rozhodnete investovať do kvalitného zavlažovacieho systému, oplatí sa obrátiť na odborníkov, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním a realizáciou systémov zavlažovania.

Podpovrchové zavlažovacie systémy

V prípade podpovrchovej závlahy sú všetky prvky závlahy uložené pod povrchom pôdneho substrátu a voda sa tak dostáva priamo ku koreňovej sústave. Z praktického hľadiska sa podpovrchové zavlažovacie systémy používajú najmä pre závlahu extrémne svahových plôch a strešných záhrad. Tento typ zavlažovania prináša niekoľko výhod.

Zamedzenie plesniam
Najjemnejšie čiastočky zeminy sa pri ňom nesplachujú dolu, pôda sa tým toľko nezhutňuje a korene lepšie rastú. Pôda a listy rastlín sú trvale suché, čo obmedzuje výskyt hubovitých ochorení, ktoré vznikajú pri povrchovom alebo postrekovom zavlažovaní. Eliminuje hnitie ovocia a zeleniny bežne vznikajúce pri postrekovom zavlažovaní. Virivé kvapkové zavlažovače a potrubie je vyrobené z odolných polymérov. Pri umiestnení pod povrchom pôdy je systém chránený proti poškodeniu ultrafialovým žiarením a výkyvmi teploty a vlhkosti.

Riadené postrekovače
Riadenie závlahy môže byť ručné, ale odporúčame programované riadenie, prípadne doplnené pôdnym vlhkostným čidlom. Najskôr je nutné rozlíšiť typ zavlažovacieho systému. Iné riadenie bude vyžadovať závlaha trávnikov v záhradách, v parkoch a na okrasných plochách a iné zasa závlahový systém v skleníkoch alebo na poľnohospodárskych plochách. Základom prakticky všetkých jednotiek na trhu je časový režim závlahy, ktorý je ovplyvňovaný externými čidlami a senzormi.
Nastavenie času
Každá jednotka umožňuje nastavenie rôznych časových programov pre jednotlivé sekcie (zóny), do ktorých je zavlažovaná plocha vždy rozčlenená. Tieto sekcie sa dajú zavlažovať napríklad jeden, trikrát alebo aj viackrát denne a každú sekciu inak dlho a v inú dobu. Okrem toho sa často využíva denný, týždenný alebo mesačný kalendár, s možnosťou nastavenia rôznych prestávok a opakujúcich sa intervalov. K dispozícii je veľké množstvo časových kombinácií. Počasie sa ale naprogramovať nedá a preto je potrebné občas využívať rôzne čidlá.
Prispôsobenie počasiu
Za zmienku stoja predovšetkým čidlá dažďové, veterné, teplotné alebo ich kombinácia. Všetky čidlá zaisťujú blokovanie závlahy po dobu, po ktorú sú aktivované poveternostnými vplyvmi, pre ktoré sú určené. Pokiaľ teda začne pršať, závlaha bude vďaka dažďovému čidlu blokovaná ihneď po dosiahnutí požadovanej nastavenej hodnoty zrážok, napríklad 3 mm. K ďalšiemu závlahovému cyklu tak môže dôjsť až na druhý deň, teda podľa časového programu. Dĺžka prestávky, po ktorú je systém blokovaný čidlom po skončení dažďa, závisí na jeho výdatnosti. Vďaka jednotlivým čidlám dochádza k prispôsobeniu prevádzky aktuálnemu počasiu.
Pohodlie za každého počasia
Pri dlhšie trvajúcich zmenách počasia, ako sú dlhotrvajúce vytrvalé dažde alebo naopak tropické horúčavy, využívajú niektorí užívatelia funkciu “sezónneho upresnenia %”, ktoré umožňuje prevedenie percentuálnej zmeny dĺžky závlahy na jednotlivých sekciách v rozmedzí 2 – 200 % východzieho stavu, podľa typu jednotky. Využitím tejto funkcie nie je potrebné prevádzať dlhšie preprogramovanie na jednotlivých sekciách, ale celá zmena sa prevedie naraz. Zavlažovanie jednotlivých sekcií alebo aj celý závlahový cyklus je možné spustiť kedykoľvek aj ručne, mimo naprogramovaný režim. Prevádzku systému je možné dočasne zablokovať, napríklad na týždeň.
Vsakovací režim
Pre náročnejších užívateľov ponúkajú niektoré jednotky funkcie typu “vsakovací režim”. Pokiaľ by užívateľ nastavil príliš dlhú dobu závlahy, ktorá by na pozemku mohla spôsobiť vznik mlák, jednotka automaticky rozloží závlahu na rôznych sekciách do kratších úsekov a zopakuje ju v niekoľkých čiastkových intervaloch s prestávkami. Táto funkcia je obzvlášť vhodná pri novo zakladaných siatych trávnikoch.
Riadenie počítačom
Majitelia osobných počítačov určite uvítajú možnosť programovania závlahy na PC. Poprední výrobcovia závlahových systémov ponúkajú softwér pre možnosť prehľadného nastavenia režimu závlahy s grafickým zobrazením programov a interface umožňujúcich ľahké uloženie týchto programov do jednotiek. A ako jednotka ovláda zavlažovací systém? Pre komunikáciu jednotky s elektromagnetickými ventilmi, ktoré sú na začiatku každej sekcie v plastových podzemných šachtách, sa používajú viacžilové zemné káble CYKY s priemerom vodiča 1,5 mm2. Väčšina systémov pracuje s napätím 24 V. Na začiatku každého závlahového cyklu jednotka najskôr otvorí hlavný elektromagnetický ventil alebo relé od čerpadla, ktorý je na začiatku systému pri zdroji vody. Následne s oneskorením niekoľkých sekúnd otvorí príslušný sekčný ventil a po uplynutí požadovanej doby prevádzky jednej sekcie automaticky prepne prevádzku na ďalší sekčný ventil. Po ukončení programu a uzatvorení posledného sekčného ventilu jednotka vypne aj hlavný ventil. Celý systém tak zostáva zavodnený, ale bez väčšieho tlaku.
Záloha na batérie
Ak nie je k dispozícii elektrický prúd 230 V pre napájanie centrálnej ovládacej jednotky, dá sa alternatívne použiť batériový ovládací systém. O funkciu ovládacej jednotky sa tak delí prenosný programátor a niekoľko spúšťacích modulov, ovládajúcich jednotlivé elektromagnetické ventily s 9 V cievkou. Spúšťacie moduly v sebe uchovávajú dáta vložené do nich z prenosného programátora a zaisťujú požadovaný priebeh závlahy na príslušných ventiloch. Pre ukladanie dát a vlastné programovanie sa používa jeden spoločný prenosný programátor. Je potrebné podotknúť, že batériové ovládacie systémy nie sú väčšinou tak komfortné a prehľadné pre obsluhu a rovnako je zložitejšia možnosť pripojenia senzorov, pretože je nutné každý spúšťací modul vybaviť vlastným senzorom. Ale aj napriek tomu vie aj tu výkonný člen zopnúť nielen ventil do vodovodného radu, ale dokáže zopnúť aj prúd do čerpadla a spustiť ho, čím sa zapne celé postrekovacie zariadenie umiestnené na záhradke. Len tak mimochodom, nie je zlé si na prívodnú hadicu pre zalievanie nechať namontovať merač prietoku, pretože potom platíte len vodné a nie stočné – dnes nezanedbateľnú časť poplatkov za vodu.
Závlahový pomocník
Čidlo pôdnej vlhkosti pracuje na inovovanom elektrotermickom meracom princípe a veľmi pohodlne sa obsluhuje. Prístroj sa špičkou jednoducho zasunie do pôdy. Údržba nie je v priebehu prevádzky nutná. Dohliadnuť je potrebné len na to, aby sa batérie po cca 1 roku prevádzky vymenili. Špeciálny modul senzora registruje veľmi presne a s trvalou spoľahlivosťou vlhkosť pôdy, pomocou elektronického merania rozdielov v teplote pôdy. Požadovaný stupeň vlhkosti pôdy je možné individuálne nastaviť pomocou otočného gombíka a kontrolovať príslušnú vlhkosť na ukazovateli. Vďaka tomu môže zavlažovací počítač riadiť zavlažovanie presne podľa potreby a pritom úsporne. Výhodou je možnosť nastaviť jeden režim zavlažovania pre trávnik a iný pre záhony, viac závlahy nasmerovať na miesta, ktoré sú dlhšiu dobu vystavené slnku. Automatický zavlažovací systém je možné doplniť aj o sústavu rýchlospojných vodovodných zásuviek. Tieto zásuvky sú pod stálym tlakom a pri veľmi jednoduchej obsluhe poslúžia kedykoľvek ako doplnok na záhrade v miestach, kde práve chýba kohútik, napríklad pre napojenie na sprchu v bazéne, pri umývaní auta alebo v letnej kuchyni v pergole.
Rady pre realizáciu
Skôr, ako sa rozhodnete zadať odbornej firme spracovanie projektu na zavlažovaciu sústavu vašej okrasnej záhrady, premyslite si jej koncepciu a zistite si dobre nasledujúce údaje: 1. umiestnenie zdroja vody a jeho parametre (tlak, výdatnosť, kvalita vody) 2. plán výsadby a umiestnenie zelených plôch 3. výškopis terénu okolo domu a na záhrade 4. spôsob využitia záhrady (relaxácia, šport, spoločenské udalosti) 5. spôsob riadenia závlahy (časovačom, podľa skúseností majiteľa, podľa vlhkosti pôdy). Povrchovo položená kvapková závlaha je vhodná pre letničky a ďalšie dočasné porasty. Hodí sa aj do krových výsadieb pre podporu počiatočného rastu a pre zeleninové záhony. Podpovrchovo položená kvapková závlaha je zasa vhodná pre nepravidelné plochy trávnika. Priamo ideálna je pre závlahu extrémne svahových plôch a strešných záhrad a pre závlahu rastlín v tesnej blízkosti okien, stien, verejných chodníkov. Na začiatku samotnej realizácie je potrebné vytýčiť trasu výkopu a umiestnenie zavlažovačov. Pokiaľ už máte na záhrade trávnik, musíte najskôr odstrániť trávové trsy a až potom môžete začať s výkopovými prácami. Po výkope a montáži je potrebné vykonať tlakovú skúšku celého systému, brázdy zasypať zemou, utlačiť a položiť nový trávnik. V miestach, kde máte vysadené rastliny musí systém počítať s kvapkovou závlahou s možnosťou kombinácie prídavných kvapkačov a mikrotrysiek. Tie umožňujú vysokú variabilitu zavlažovania.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?
Súvisiace príspevky