Banky: Predčasné splatenie hypotéky vás poškodí

12. decembra 2012
Banky: Predčasné splatenie hypotéky vás poškodí

Úvery z dlhodobou fixáciou úrokovej sadzby, by po novej legislatívnej úprave zdraželi.

Bezplatné splatenie hypotéky mimo doby fixácie tak, ako to navrhla novela zákona o bankách, by podľa bankovej asociácie viedlo k rastu úrokových sadzieb úverov s fixovanou sadzbou pre všetkých klientov a prípadne aj k presunu od úverov s fixovanou úrokovou sadzbou k rizikovejším úverom s variabilnou úrokovou sadzbou. Slovenskí klienti v súčasnosti majú možnosť predčasne splatiť svoj dlhodobý úver na bývanie bezplatne. Týka sa to však len obdobia na konci dohodnutej fixácie.

Návrh rozšíriť takéto splatenie na ktorékoľvek obdobie, by sa mohol podľa bankovej asociácie negatívne podpísať na stabilite bankového sektora. "V Taliansku po zavedení nulového poplatku za predčasné splatenie hypoték vzrástli úrokové sadzby na nové úvery s 1- až 5-ročnou fixáciou o takmer jeden percentuálny bod,“ konštatuje asociácie. A ako doplnila, jedinou skupinou, ktorá bude ťažiť z takéhoto opatrenia, budú finanční sprostredkovatelia.

Záťaž pre klienta

Pri úveroch s variabilnou sadzbou riziko zo zmeny úrokovej sadzby je úplne na strane klienta. V čase poklesu úrokových sadzieb je variabilná sadzba pre klientov výhodná, naopak v čase rastu úrokových sadzieb je podľa bankovej asociácie záťažou pre klienta a pre banku predstavuje zvyšujúce sa kreditné riziko. Národná banka Slovenska v poslednej správe o finančnej stabilite upozorňuje na rast kreditného rizika v súvislosti s rastom úrokových sadzieb.

Slovenská banková asociácia sa domnieva, že zavedením bezodplatného splatenia fixovaných hypoték v akomkoľvek období, sa význam úverov s fixáciou dlhšou ako dva roky, v dôsledku zahrnutia opčnej prémie do úrokovej sadzby, významne zníži. Opačná situácia nastane u rizikovejších úverov s variabilnou úrokovou sadzbou.

„Vzhľadom k tomu, že banky budú musieť aj naďalej v prípade hypotekárnych úverov vydávať hypotekárne záložne listy s dlhšou dobou splatnosti, je očakávaný pozitívny dopad na pokles úrokových sadzieb v súčasnosti aj pri prechode na variabilné sadzby otázny,“ uviedla asociácia. Dôsledkom tohto opatrenia môže byť rast podstupovaného rizika, tak v prípade klienta ako aj v prípade bánk.

Páčil sa Vám článok?
reklama: