Cena tepla pre domácnosti sa zvýši

29. novembra 2012
Cena tepla pre domácnosti sa zvýši

Za zvyšovaním budúcoročných cien tepla pre domácnosti je zvýšenie fixnej zložky ceny tepla.

Cena tepla pre domácnosti sa v budúcom roku mierne zvýši. Ako informoval na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Miroslav Obšivaný, jednotková cena sa zvýši v priemere o dve percentá.

“Spotrebitelia sa však ďalšieho dramatického zvyšovania cien tepla zatiaľ nemusia obávať,“ uistil Obšivaný. Za zvyšovaním budúcoročných cien tepla pre domácnosti je zvýšenie fixnej zložky ceny tepla, ktorá tvorí zhruba 30 % z celkovej ceny tepla.   

Kde je háčik?

“Dôvodom zvyšovania fixnej zložky ceny tepla je nižšia spotreba tepla u odberateľov,“ spresnil Obšivaný. Podľa teplárov objednávky tepla poklesli v priemere o sedem percent. Pokles objednávok tepla spôsobili rôzne úsporné opatrenia zo strany odberateľov, ako je napríklad zatepľovanie. “V dôsledku toho sa hodnota fixnej zložky zvýši v priemere o necelých päť percent,“ dodal Obšivaný.  

Teplári však upozorňujú, že pre zvýšenie jednotkovej ceny tepla nemusia odberatelia za teplo zaplatiť v konečnom dôsledku viac. “Jednotková cena tepla nie je strašiakom. Všetko závisí od toho, koľko si odberatelia tepla objednajú, koľko ho spotrebujú, ako budú šetriť a či výrobca investuje do modernizácie tepelného hospodárstva,“ upozornil Obšivaný.

Odberatelia by sa tak mali podľa neho zamerať nie na vývoj jednotkovej ceny tepla, ale koľko z vlastnej peňaženky za dodávky tepla celkovo zaplatia. "Pri dosiahnutí zníženia spotreby tepla zvýšenie jednotkovej ceny tepla o niekoľko percent vôbec neznamená väčšie ročné platby za dodávku tepla," zdôraznil Obšivaný.  

Variabilná zložka ceny tepla, ktorá tvorí zhruba 70 % z celkovej ceny, zahŕňa v prevažnej miere náklady na primárne palivo, a teda je závislá od ich cien. “Variabilná zložka ceny tepla v cenách predkladaných úradu ku koncu októbra tohto roka bola v priemere na úrovni roka 2012,“ uzavrel Obšivaný.

Páčil sa Vám článok?
reklama: