Hnojenie viniča – áno alebo nie?

3. decembra 2019
Hnojenie viniča
zdroj: gettyimages.com

Iste viete, že zelené práce vo vinohrade ovplyvňujú zdravotný stav krov, výnos aj kvalitu dopestovaného hrozna. Netreba ich podceniť ani v prípade, že pestujete len niekoľko viničových krov pre vlastnú potrebu. Rovnako to platí aj pri hnojení a ochrane rastlín proti chorobám a škodcom.

Hnojenie viniča pre lepšiu úrodu

Čas hnojenia
Najvhodnejšie je pôdu vo vinohrade hnojiť dusíkom v predjarnom a jarnom období. Presný termín aplikácie závisí od druhu hnojiva. Ak sa použije hnojivo, ktoré sa mení na prístupnú formu dusíka dlhšie, napríklad močovina, zapracujte ho do pôdy v predjarí a skoro na jar, hnojivá s amoniakálnou formou dusíka na jar pred pučaním. Liadky môžete zapracovať aj neskôr, ale ešte predtým, ako kry vstúpia do fázy kvitnutia.

Dávkovanie
Ročne sa do pôdy zapracúva 50 až 80 kg čistej živiny dusíka na jeden ha, respektíve 5 až 8 g čistej živiny dusíka na jeden štvorcový meter pôdy. Toto množstvo dusíka zodpovedá množstvu, ktoré vinič z pôdy odčerpá pri úrode 10 ton hrozna na jeden ha, čo je 1 kg hrozna na štvorcový meter. Dávka dusíkatého hnojiva je teda ovplyvňovaná nielen obsahom organických látok v pôde a pôdnym druhom, ale aj plánovanou a predpokladanou produkciou hrozna na jednotku plochy. Počet zapracovaní dusíkatého hnojiva do pôdy závisí od druhu použitého hnojiva. Ak sa na hnojenie použije jednozložkové dusíkaté hnojivo, napríklad liadok, zapracúva sa na dva až trikrát, pretože dusík vo forme dusičnanu – NO3, nie je pôdnym komplexom viazaný a pre rastliny je rýchlo prístupný. Pri amoniakálnej forme – NH4+ sa dusík viaže na pôdu a jeho účinok je trvalejší. Po odkvitnutí vinič dusíkatými hnojivami už nehnojte. Hnojenie dusíkom predlžuje vegetáciu krov, ale tým negatívne vplýva na vyzretie dreva a jeho odolnosť proti zimným mrazom.

FISKARS 111250

FISKARS 111250

12,99 €
Fiskars 114800

Fiskars 114800

62,99 €
Fiskars 1000639

Fiskars 1000639

16,49 €
Fiskars 111960

Fiskars 111960

29,99 €
Fiskars 1020204

Fiskars 1020204

50,99 €
Fiskars 1023628

Fiskars 1023628

31,49 €

Jarné hnojenie
Na jar sa môžu do pôdy vo vinohrade zapracovať aj hnojivá s obsahom viacerých živín – dusík, fosfor, draslík a iné. Organické, draselné a fosforečné hnojivá je vhodnejšie aplikovať až na jeseň. Ich množstvá sú podmienené obsahom čistých živín v pôde. Na základe laboratórneho rozboru vám pracovníci navrhnú a odporučia druh, dávky aj termín zapracovania hnojiva. Rozbory pôdy by sa mali robiť každé štyri roky. Hnojenie tzv. od oka môže spôsobiť viac škody ako úžitku, lebo okrem množstva čistých živín v pôde je dôležitý aj ich pomer – N : P : K, obsah vápnika, z čoho vyplýva pôdne pH, množstvo organických látok a mechanické zloženie pôdy.

Rastliny medzi radmi
Rastliny rastúce v medziradí pri správnom výbere pôsobia na vinič priaznivo. Vhodné sú ďatelino-trávne miešanky i porasty, ktoré obohacujú pôdu o dusík. Ak sú kosené a ponechávané na pôde, neodčerpávajú živiny, zlepšujú štruktúru pôdy. Ich význam je tiež v tom, že umožňujú vstup do porastu aj hneď po dažďoch. Preto je výhodné nechať ozelenený každý druhý rad a ozelenenie v troj- až päťročných intervaloch striedať.

Prevencia proti chorobám a škodcom
Pred kvitnutím treba viničné kry ošetriť preventívne proti múčnatke a peronospóre, v oblastiach pravidelného výskytu aj proti erinóze a akarinóze. Vhodné sú systémové, kontaktné aj kombinované prípravky. Menší počet viničových krov môžete proti akarinóze a erinóze chrániť aj tak, že mechanicky z listov odstránite škodcu alebo v prípade napadnutia odstránite a zničíte celý list.

Biologická ochrana viniča
Úspech možno očakávať vtedy, ak je dobre vybrané miesto pestovania, zabezpečená optimálna výživa viniča organickými hnojivami, vhodná agrotechnika, teda starostlivosť o rastliny, dobré osvetlenie a prevzdušnenie krov. Pri kroch viniča je vhodné pestovať rastliny odpudzujúce choroby a škodce, aplikovať dravé roztoče, lienky a na postreky používať výluhy z vhodných rastlín. Na trhu sú dostupné už aj prípravky na pestovanie hrozna blízke prírode. Pri prísnom biologickom pestovaní dosahuje objem úrody asi 40 percent úrody z integrovanej produkcie. Pri nej sa používajú priemyselné hnojivá a chemické ochranné prostriedky v takej miere, aby neškodili konzumentom hrozna a vína. Choroby a škodce sa neničia úplne, ale udržiavajú sa pod prahom ich hospodárskej škodlivosti.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?