Kde bývajú Slováci

9. apríla 2013
Kde bývajú Slováci

Koľko domov a bytov je na Slovensku a koľko z nich je obývaných?

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zverejnil údaje o domoch a bytoch podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. K 21. máju 2011, ktorý bol rozhodujúcim okamihom sčítania, bolo na území Slovenska 1 070 790 domov, informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík.

Z celkového počtu domov bolo obývaných 905 815, čo predstavovalo 84,6 percenta zo všetkých domov na našom území. Až 90 percent, teda väčšinu z obývaných, tvorili rodinné domy. Tých bolo najviac v obciach, kde žije od tisíc do dvetisíc obyvateľov – 23,5 percenta z celkového počtu obývaných rodinných domov.

Obývaných bytových domov bolo na Slovensku 7,1 percenta z celkového počtu. Najviac ich bolo v obciach od 20 do 50-tisíc obyvateľov, a to 24,9 percenta. Najviac ich postavili v rokoch 1946 až 1990, predstavuje to 65,4 percenta. Fyzické osoby vlastnili 87,5 percenta bytových domov. Takmer 36 percent vlastníkov, správcov či nájomcov domov uvádzalo ako najčastejší dôvod neobývanosti, že domy boli určené na rekreáciu.

Z celkového počtu 1 994 897 bytov na Slovensku bolo obývaných 1 776 698, predstavovalo to 89,1 percenta zo všetkých bytov. Najviac bolo vlastných bytov v bytových domoch – 43 percent a bytov vo vlastných rodinných domoch – 41,9 percenta. Prevažne išlo o trojizbové byty.

K rozhodujúcemu okamihu sčítania malo najviac obývaných bytov rozlohu 40 až 80 metrov štvorcových – 64,8 percenta zo všetkých bytov v SR. Využívalo sa v nich najčastejšie ústredné kúrenie diaľkové a ústredné kúrenie lokálne. V 61,5 percentách obývaných bytov ľudia kúrili plynom.

Neobývaných bytov bolo k 21. máju 2011 na Slovensku 205 729, čo predstavuje 10,3 percenta. To, že boli byty neobývané, súviselo najmä s ich uvoľnením na prestavbu, tiež išlo o byty po kolaudácii, v dedičskom alebo súdnom konaní, resp. byty neboli obývané z iných nešpecifikovaných dôvodov.

NEPREHLIADNITE: Podľahli sme a požičiavame si na všetko

Foto: Pixmac

Páčil sa Vám článok?
reklama: