Lipany: Mesto chce stavať nové nájomné byty

26. marca 2013
Lipany: Mesto chce stavať nové nájomné byty

V časti Šejba v prvej etape môže vzniknúť 225 bytov. Prvú bytovku chcú začať stavať v budúcom roku.

Mesto Lipany v okrese Sabinov pripravuje podmienky pre výstavbu nových nájomných bytov, ktoré plánuje stavať v časti Šejba. Existuje už územné rozhodnutie na prvú etapu projektu. Po vybudovaní technickej infraštruktúry tu môže vzniknúť 225 bytov v 14 bytových domoch.

Radnica plánuje v priebehu tohto roka vysporiadať pozemky pre prvú etapu výstavby a zabezpečiť vydanie stavebného povolenia pre infraštruktúru a prvý bytový dom v tejto lokalite. So začatím stavebných prác rátajú v budúcom roku, išlo by o prvý nájomný bytový dom s 24 bytmi.

Podľa predloženého materiálu, predpokladané finančné náklady na realizáciu inžinierskych sieti pre prvú časť prvej etapy projektu sa môžu pohybovať v rozmedzí od 350 do 550 tis. eur. Náklady na vybudovanie cesty so zabudovaním kanalizácie predstavujú podľa odhadu 400 tis. eur. Pôjde zhruba o 2 120 metrov štvorcových cesty, 250 bežných metrov splaškovej kanalizácie a 250 bežných metrov dažďovej kanalizácie.

Mesto plánuje financovať inžinierske siete z vlastných zdrojov. Na výstavbu nájomných bytov si buď zoberie úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, alebo poskytne pozemok a projektovú dokumentáciu investorovi, ktorý bytový dom postaví a následne predá mestu. O forme výstavby by mali poslanci rozhodovať na zastupiteľstve v septembri.

V súčasnosti lipianska samospráva vlastní 163 mestských nájomných bytov, z toho je 59 bytov nižšieho štandardu. Iba v minulom roku mesto odovzdalo do užívania 18 nájomných bytov na Štúrovej ulici a 24 nájomných bytov na Hviezdoslavovej ulici. Radnica k poslednému februárovému dňu mala vo svojej evidencii 41 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, najviac záujemcov chce jednoizbový byt.

Mesto malo podľa štatistických údajov ku koncu minulého roka 6 435 obyvateľov a patrí k málo mestám, kde sa počet obyvateľov z dlhodobého hľadiska zvyšuje. Z informatívnej správy vyplýva, že sprístupnenie lokality Šejba umožní výstavbu nájomných bytov a bytových domov určených na predaj na obdobie 15 až 20 rokov.

NEPREHLIADNITE: Zákon o ŠFRB má podporovať nájomné bývanie

Foto: Pixmac

Páčil sa Vám článok?
reklama: