Murované alebo drevené záhradné chatky?

19. novembra 2019
Drevená záhradná chatka
zdroj: gettyimages.com

Záhradné chatky nemusia byť len skladom pre vaše záhradné náradie. Môžu slúžiť ako plnohodnotné víkendové domčeky či miesto, na ktorom si počas záhradných prác oddýchnete. Ak aj vy rozmýšľate, že si zaobstaráte záhradnú chatku, pomôže vám zopár rád, ktoré vás nasmerujú pri výbere.

Záhradná chatka pre úžitok aj odpočinok

Výhody záhradnej chatky

  • Uskladnenie náradia a materiálov
  • Miesto na oddych a relax
  • Spestrenie záhrady

Veľkosť chatky
Záhradné chatky a domčeky sú dostupné v množstve prevedení a veľkostí. Chatky sú väčšinou jednoposchodové, no nájdete aj také, ktoré majú poschodí viac. Ak záhradnú chatku potrebujete len ako pomocníka, ktorý vám uskladní náradie, postačí vám malá chatka, najčastejšie s pôdorysom 3×2 metre. Takýto typ chatky poslúži ako sklad alebo zázemie počas prác na záhrade. Ak viete, že chatku využijete aj na oddych a relax, vyberte si takú, ktorá má väčšie rozmery a je možné ju doplniť o terasu či bočnú prístavbu na náradie. Vyššou kategóriou sú už víkendové chatky, ktoré ponúkajú zázemie aj pre niekoľkodňové pobyty. Samozrejme, s rozmermi chatky či domčeka rastie aj cena. Nie je to však najdôležitejší faktor. Záhradné domčeky, cena a kvalita materiálu sú nerozlučne späté elementy, ktoré pri výbere chatky či domčeka zvažujeme.

Záhradná chatka a jej umiestnenie
Na záhrade si záhradná chatka zaslúži svoje čestné miesto. Dbajte na to, aby ste chatku nepostavili tak, že vám bude tieniť na plody vysadenej zeleniny. Ak chcete byť počas oddychovania po prácach v záhrade nerušení, mali by ste chatku umiestniť na susedmi či okoloidúcimi menej viditeľné miesto. Samozrejme, nezanedbajte ani estetické hľadisko. Drevená chata, či už väčšia alebo menšia, by mala byť v harmónii s prostredím vašej záhrady.

Okná a terasa
Malé záhradné chatky, ktoré slúžia ako sklad náradia, si pokojne vystačia aj bez okien. Pri tých väčších, kde sa plánujete aj zdržiavať, by už mali byť okná samozrejmosťou. Najlepším riešením sú drevené okná, ktoré budú v súlade s materiálom chatky. K záhradnej chatke môžete zvážiť aj terasu. Ideálnou voľbou je, ak bude zastrešená, aby ste sa mohli schovať aj pred prípadným dažďom.

Záhradná chatka už nie je búdou na úschovu záhradného náradia, ale stala sa plnohodnotným víkendovým domčekom s obytným aj hospodárskym využitím. V súčasnosti je záhradkárčenie hobby, ktorému najmä mestský človek venuje chvíle voľného času cez týždeň a cez víkendy. Pestovanie ovocia a zeleniny, ale aj starostlivosť o kúsok vlastnej rekreačnej záhrady či upravenej prírody sa pre mnohých stalo módou aj životným štýlom, niektorým nahrádza dovolenku a pre ďalších je pobyt medzi záhradkárskou komunitou náhradou za neraz vzdialenú rodinu. Záhradná chatka má ako stavba určité špecifiká, ktoré treba zohľadniť, aby sa účelne a bezpečne využila nielen chatka, ale aj celý pozemok so záhradou, ktorej je súčasťou.

Funkčné využitie
Chatka v rekreačnej záhrade je trvalá stavba určená na denný (prechodný) pobyt a občasné prenocovanie, preto musí poskytovať nevyhnutné priestorové možnosti, primeranú vybavenosť a hygienický štandard na bývanie takéhoto charakteru. Zároveň je účelné, ak poskytuje aj priestor na dlhodobé skladovanie vypestovaných plodín (podzemnú pivnicu) a bezpečné uschovanie záhradnej mechanizácie v jednom komplexe. Ak sa nachádza v rekreačne zaujímavej oblasti, môže byť doplnená o priestor na úschovu špecifického rekreačného vybavenia (čln, surf).

Špecifiká chatky
V súčasnosti je výhodné najmä pri víkendovo využívaných stavbách použiť energeticky nenáročné formy riešení (zelená strecha, zber dažďovej vody) a výhodné je už pri umiestňovaní a zakladaní stavby počítať s vytvorením bezodpadovej obytno-hospodárskej jednotky (vlastná studňa, čistiareň odpadových vôd, triedenie odpadu, kompost). Záhradná chatka je časť roka neobývaná, preto musí byť vybavená účinným vetracím systémom (vhodným umiestnením okien a vetracích otvorov) a dobre zabezpečená proti cudziemu vniknutiu.

Umiestnenie na pozemku
Využitie záhradnej chatky závisí v značnej miere od jej účelného napojenia na záhradu, teda od jej umiestnenia na pozemku. Tu si treba uvedomiť, že vnútorný priestor tejto záhradnej stavby bude vždy navrhnutý úsporne a účelovo, lebo časť pobytových aktivít sa odohráva vonku na terase, ktorá je rozšírením obytného priestoru. Pri umiestňovaní stavby preto dbáme na orientáciu terasy vo vzťahu k svetovým stranám. Dôležitou zásadou je neumiestňovať chatku do stredu parcely, lebo by ju rozdelila na štyri menšie, ťažko riešiteľné časti. Naopak, situovanie pri niektorom okraji (výber strany závisí od oslnenia, ale aj od prístupu – príjazdu na pozemok) umožní vytvoriť najmenej jeden väčší, lepšie využiteľný záhradný celok. Z hľadiska oslnenia pozemku je najvýhodnejší severovýchodný roh záhrady, lebo chatka aj záhrada sú potom orientované južne a juhozápadne a stavba svojou hmotou a výškou tieni najmenšiu časť pozemku. Pri svahovitom teréne je dôležité rozhodnúť sa, či bude chatka stáť pod svahom alebo v jeho hornej časti. Vo všeobecnosti je vhodnejšie umiestniť chatku nad svahom (alebo v strede svahu), najmä z hľadiska odtoku a hromadenia zrážkovej vody. Výhodou umiestnenia v hornej časti svahu je aj výhľad na okolie. Pri konečnom výbere miesta pre záhradnú chatku treba zohľadniť aj ďalšie vlastnosti pozemku, ako sú vlhké priehlbiny (vyhýbať sa im), jestvujúce stromy (vhodné je ponechať ich a zapojiť do koncepcie), brehy jazera alebo potoka (ponechať voľné).

Umiestnenie na teréne

Na rovine
Pri osadzovaní stavby na rovinný terén musíme brať do úvahy ochranu chatky pred zrážkovou vodou, a najmä pred jej hromadením v čase, keď chatka nie je obývaná. Na rovnom teréne (s tendenciou k hromadeniu zrážkovej vody) je vhodné umiestniť ju tak, že jej spodná hrana, podlaha, je mierne vyvýšená nad terénom (25 až 30 cm) a aj k chatke priliehajúca terasa je oproti pôvodnému terénu umiestnená vo výške jedného stupňa (12 až 15 cm). Výškový rozdiel upravíme vytvorením mierneho svahu a terasu vyspádujeme smerom od stavby. Tým zabezpečíme priaznivé odtokové pomery v bezprostrednom okolí stavby. Ak je miesto vlhké, treba základy pre chatku vytiahnuť vyššie, tak aby bola horná hrana podlahy vyvýšená 0,5 m alebo aj viac nad terén. Základovú ryhu treba vyplniť v spodnej časti drenážnou vrstvou štrku a terén upraviť navážkou. Stavba je potom umiestnená oproti pôvodnému terénu na mierne vyvýšenej rovine.

Vo svahu
Pri osadzovaní chatky na svahovitý terén je nevyhnutné dôkladne zvážiť a určiť najpriaznivejšiu výškovú polohu. Na svahu totiž musíme vždy umiestniť stavbu tak, že časť plochy vyrovnáme zarezaním do svahu (a podchytením oporným múrom) a časť upravíme nasypaním, aby sme dosiahli rovnú plochu s väčšími rozmermi (nasypaný svah v spodnej časti bude prudší). V priaznivo zvolenej výškovej polohe sa objem odkopanej a nasypanej zeminy vyrovná. Medzi pätou svahu, podchyteného zárubným múrom, a chatkou musí byť dostatočná vzdialenosť a usmernené odvedenie vody, aby bola stavba chránená pred škodami spôsobenými pretrvávajúcou vlhkosťou, napríklad z topiaceho sa snehu. Na prudkom svahu je nevyhnutné svah stabilizovať opornými múrmi nad aj pod chatkou a pozemok záhrady upraviť terasovaním.

Vnútorné členenie
Už pri návrhu záhradnej chatky je dôležité prihliadať na jej vnútorné členenie v súvislosti s danosťami pozemku – riešením a členením záhrady. Vnútorný priestor chatky musí zahŕňať nevyhnutné funkčné časti: vstupné zádverie, kuchynskú časť na prípravu jedla (a stolovanie), obytnú časť umožňujúcu oddych s posedením, spálňovú časť – miesto na príležitostné prespanie, hygienickú časť – toaletu s umývadlom, sprchový kút. Vymenované časti (okrem hygienického uzla) môžu tvoriť jeden obytný priestor s funkčnými časťami v nikách (alebo kútoch). Pohodlnejším riešením je však oddelenie spacej časti. Úroveň vybavenia závisí od charakteru využívania, lebo víkendový pobyt nevyžaduje taký komfort ako trvalé bývanie. Podľa priestorových možností je potom dôležité využívať polyfunkčné zariaďovacie prvky (rozťahovacie a poschodové lôžka, lavicové sedenie, vstavané úložné priestory a pod.), ktoré šetria miesto.

Členenie vo vzťahu k pozemku
Svahovitý terén umožňuje pri návrhu záhradnej chatky alebo víkendového domčeka využiť viacpodlažnosť aj šikmej sedlovej strechy, pričom vnútorný priestor možno riešiť na viacerých úrovniach a umiestniť jednotlivé funkcie na rôzne podlažia. Z hľadiska napojenia na záhradu je potom dôležité, aby vnútorný obytný priestor pokračoval bezkolízne do exteriéru – na terasu alebo viaceré terasy (pri viacúrovňovom riešení), kde čerstvý vzduch a pohľad na zeleňou upravené okolie umocňuje pohodu pri pobyte.

Pivnica
Na dlhodobé skladovanie vypestovaných plodín (ovocia, zeleniny, zemiakov) je vhodné vybudovať zapustenú alebo polozapustenú pivnicu ako podzemnú stavbu pod celým pôdorysom záhradnej chatky alebo aspoň pod jeho časťou. Do terénu zapustený priestor poskytuje počas roka vyrovnanú teplotu a vlhkosť nezávisle od počasia na povrchu. Prístup do pivnice sa rieši schodmi (môžu byť trvácne betónové alebo drevené).

Sklad
Na ukladanie prenosného záhradného nábytku, náradia a mechanizácie potrebujeme skladový priestor – suchý a chladný –, lebo vo vlhkejšej pivnici by uskladnené zariadenia mohli plesnivieť či hrdzavieť. Tento priestor musí byť na teréne, aby vyberanie kosačky, valca alebo nábytku nevyžadovalo veľa námahy. Preto v rámci pôdorysu záhradnej chatky musíme vyčleniť dostatočne veľkú časť pre skladovanie objemných predmetov a drahších zariadení (elektrické ručné náradie).

Dreváreň
Víkendová záhrada je miesto, kde sa najčastejšie pripravuje jedlo na grile, a preto je dobré pripraviť si dostatočnú zásobu vhodného dreva do kozuba. Napílené klátiky sa skladujú najlepšie na vzduchu, ale pod strechou. Strecha chatky by preto mala mať presahujúcu časť, ktorú môžeme využiť na ochranu uloženého dreva pred dažďom. Vrstva dreva bude zároveň slúžiť ako tepelná izolácia steny.

Zachytávanie dažďovej vody zo strechy
Ak ste sa rozhodli pre sedlovú alebo inú šikmú strechu s takým sklonom, ktorý neumožňuje založenie vegetačnej vrstvy zelenej strechy, môžete zrážkovú vodu zo strechy zachytávať do nádrží (podzemných aj nadzemných) alebo akumulovať v jazierku, a neskôr využiť na polievanie záhrady alebo ako úžitkovú na umývanie povrchov či iné účely. Strecha musí byť vybavená odkvapovými rúrami po celom obvode a zvodmi v rohoch, pod ktoré umiestnite akumulačné nádoby alebo zapustené nádrže. Zachytenú dažďovú vodu z nádrží čerpáme v čase potreby ponorným čerpadlom, ktoré si môžeme zakúpiť v špecializovanej predajni.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?