Na zatepľovanie budov má isť 11,53 mil. eur

10. júna 2013
Na zatepľovanie budov má isť 11,53 mil. eur

Peniaze na zatepľovanie z európskych zdrojov sú rozdelené do jednotlivých krajov.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) začal prostredníctvom okresných úradov prijímať žiadosti o úver z finančných prostriedkov Európskej únie na zlepšenie energetickej efektívnosti, teda zatepľovanie, existujúcich budov v mestách cez projekt JESSICA.

V tomto roku je na novú formu európskej podpory vyčlenených 11,529 mil. eur. O peniaze môžu podľa fondu žiadať vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mestách vo všetkých samosprávnych krajoch. Na tento účel bude ŠFRB v roku 2013 poskytovať úvery s úrokom 0 %, s lehotou splatnosti 15 rokov, a to vo výške 80 % z obstarávacej ceny oprávnených nákladov.

Štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko povedal, že energetická úspornosť bytového fondu je perspektívou pre bytovú politiku. "Som veľmi rád, že 11,5 mil. eur sa môže použiť na zatepľovanie bytov, že bytová politika je oblasť, ktorá v rámci rozpočtu a konsolidácie verejných financií nezaznamenáva pokles, ale nárast," uviedol. Eurofondy označil za zdroje, ktoré môžu podporiť aj bytovú politiku na Slovensku. To, že zatepľovanie bytových domov bude prvý raz financované zo zdrojov EÚ, označil za malý historický okamžik. "Veríme, že tohtoročné prostriedky otvárajú možnosti pre posilnenie zdrojov ŠFRB aj do budúcna," dodal Palko.

Riaditeľka ŠFRB Dana Pištová očakáva, že ak bude pilotný projekt zatepľovania bytových budov zo zdrojov EÚ úspešný, v budúcom programovom období môže fond dostať na túto aktivitu ešte väčší objem peňazí. ŠFRB vlani schválil 450 úverov na obnovu a zateplenie bytových domov. "Vo finančnom vyjadrení sme poskytli úvery vo výške 90 mil. eur, čo predstavuje obnovu a zateplenie 22 tisíc bytov. V porovnaní s rokom 2011 je to nárast o viac ako 25 %," informovala Pištová s tým, že rozpočet fondu je v tomto roku navýšený o prostriedky EÚ o 11,5 mil. eur. Fond v posledných rokoch zaznamenal významný nárast záujmu o zateplenie a obnovu bytových budov. Dosahuje sa tak dvojnásobný efekt v podobe obnovy fasád a úspory tepla na vykurovanie.

Peniaze sú rozdelené podľa krajov

Peniaze na zatepľovanie z európskych zdrojov sú rozdelené do jednotlivých krajov. Cez Regionálny operačný program (ROP) môže byť použitých 8 mil. eur, z toho najviac je určených pre Prešovský kraj, a to 1,6 mil. eur, na projekty v Košickom kraji má ísť 1,280 mil. eur, v Nitrianskom a Žilinskom kraji po 1,168 mil. eur, v Banskobystrickom kraji 1,088 mil. eur, v Trenčianskom kraji 928 tis. eur a v Trnavskom kraji 768 tis. eur. Cez Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) má ísť na zatepľovanie budov v tomto regióne 3,529 mil. eur. ŠFRB na svojej webovej stránke zverejnil metodický pokyn a dokumenty potrebné k poskytnutiu úveru.

Limity peňazí EÚ pre kraje na zatepľovanie obytných domov v mestách sú podľa riaditeľky ŠFRB určené na základe rozhodnutia vlády z roku 2012. "Predpokladám, že to bolo podľa počtu bytov v jednotlivých krajoch. Neviem presne, aký kľúč bol použitý," povedala Pištová. Očakáva, že všetky tieto prostriedky sa minú a o presune nevyužitých peňazí sa zatiaľ neuvažuje. "Na konci roka budeme túto otázku riešiť, pokiaľ zostanú nevyčerpané prostriedky," dodala Pištová.

ŠFRB predpokladá, že žiadosti o úvery na zatepľovanie, ktoré nebudú naplnené z rozpočtu, budú pokryté z európskych peňazí. "Záujem je jednoznačne väčší. Podávali sme prvú žiadosť o zmenu rozpočtu práve preto, že všetky prostriedky, ktoré boli vyčlenené v rozpočte na zatepľovanie, sa už minuli," povedala Pištová.

V prípade žiadosti o obnovu budov záujem prevyšuje možnosti o 50 mil. eur. Doterajší záujemcovia o financovanie zatepľovania budov podľa šéfky fondu musia v prípade zdrojov EÚ o úver požiadať znovu. Už podané žiadosti môžu ponechať do konca roka, ale prostriedky z rozpočtu sú obmedzené. "Pokiaľ by nešli zo štrukturálnych fondov, tak je veľmi pravdepodobné, že už nebudú uspokojení do konca roka. Fond má v rozpočte na tento účel 75 mil. eur, tie sa však už minuli na žiadosti podané v druhom polroku minulého roka.

NEPREHLIADNITE: Čo treba spraviť okamžite po povodniach

Foto: cvz.sk

Páčil sa Vám článok?
reklama: