reklama:

Nemecké domácnosti sú chudobnejšie než španielske

27. marca 2013
reklama:
Nemecké domácnosti sú chudobnejšie než španielske

Dôvod nižšieho majetku nemeckých domácností spočíva vo vlastníctve nehnuteľností.

Čistý majetok nemeckých domácností je prekvapivo nižší v porovnaní so španielskymi alebo talianskymi. Vyplýva to z prieskumu nemeckej centrálnej banky (Bundesbank), o ktorom informuje na svojej internetovej stránke.

Medián čistého majetku, ktorý banka meria ako súčet všetkých nehnuteľností a finančných aktív mínus celkové záväzky typickej domácnosti, v Nemecku bol ku koncu roka 2010 v sume 51 400 eur.

Ide tak o menej ako jednu tretinu majetku domácností v Španielsku a Taliansku, kde čistá hodnota majetku predstavuje 178 300 eur, resp. 163 900 eur.

Dôvod nižšieho majetku nemeckých domácností spočíva vo vlastníctve nehnuteľností. Kým v Nemecku má svoj dom alebo byt 44,2 % domácností, vo Francúzsku je to 58 % domácností, v Taliansku 69 % a v Španielsku 83 %. Pre túto štúdiu banka použila údaje od 3 565 domácností v období rokov 2010 a 2011.

Informácie obsahovali údaje o hmotnom majetku, úsporách v bankách, príjmoch a nárokoch vyplývajúcich zo súkromného dôchodkového sporenia.

NEPREHLIADNITE: Kam by dali Slováci rýchlo získané peniaze?

Foto: Shutterstock

reklama:
Páčil sa Vám článok?