Nemecké domácnosti sú chudobnejšie než španielske

27. marca 2013
Nemecké domácnosti sú chudobnejšie než španielske

Dôvod nižšieho majetku nemeckých domácností spočíva vo vlastníctve nehnuteľností.

Čistý majetok nemeckých domácností je prekvapivo nižší v porovnaní so španielskymi alebo talianskymi. Vyplýva to z prieskumu nemeckej centrálnej banky (Bundesbank), o ktorom informuje na svojej internetovej stránke.

Medián čistého majetku, ktorý banka meria ako súčet všetkých nehnuteľností a finančných aktív mínus celkové záväzky typickej domácnosti, v Nemecku bol ku koncu roka 2010 v sume 51 400 eur.

Ide tak o menej ako jednu tretinu majetku domácností v Španielsku a Taliansku, kde čistá hodnota majetku predstavuje 178 300 eur, resp. 163 900 eur.

Dôvod nižšieho majetku nemeckých domácností spočíva vo vlastníctve nehnuteľností. Kým v Nemecku má svoj dom alebo byt 44,2 % domácností, vo Francúzsku je to 58 % domácností, v Taliansku 69 % a v Španielsku 83 %. Pre túto štúdiu banka použila údaje od 3 565 domácností v období rokov 2010 a 2011.

Informácie obsahovali údaje o hmotnom majetku, úsporách v bankách, príjmoch a nárokoch vyplývajúcich zo súkromného dôchodkového sporenia.

NEPREHLIADNITE: Kam by dali Slováci rýchlo získané peniaze?

Foto: Shutterstock

Páčil sa Vám článok?
reklama: