Nitra hľadá možnosti, ako vymôcť milióny

27. decembra 2012
Nitra hľadá možnosti, ako vymôcť milióny

Mesto chce vymôcť od dlžníkov nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch.

Na dani z nehnuteľnosti dlžia fyzické a právnické osoby vyše 2,5 milióna eur, za komunálny odpad eviduje radnica pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 1,4 milióna eur.

Mesto Nitra hľadá možnosti, ako vymôcť od dlžníkov nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch. Na dani z nehnuteľnosti dlžia fyzické a právnické osoby vyše 2,5 milióna eur, za komunálny odpad eviduje radnica pohľadávky po lehote splatnosti za 1,4 milióna eur.

Zverejnenie dlžníkov na internetovej stránke mesta neprinieslo žiadny viditeľný efekt. Podľa primátora Jozefa Dvonča by lepší účinok mohlo mať zverejnenie mien v tlačených médiách. Ako jedno z možných riešení nedoplatkov načrtol na mestskom zastupiteľstve predaj balíka pohľadávok firme, ktorá sa na vymáhanie špecializuje.

„Tam ale cena závisí od ponuky a dopytu, to nie je otázka našich predstáv, že dostaneme nominálnu hodnotu tých pohľadávok. To môže byť na úrovni možno 20 alebo 30 percent,“ podotkol Dvonč.

Podľa neho si mesto musí zvážiť, čo bude do budúcnosti efektívnejšie držať si pracovníkov odboru právneho a vymáhania pohľadávok, alebo celý balík pohľadávok predať.

Viac ako 2,5 milióna eur na dani z nehnuteľnosti dlží spolu 2 717 daňových subjektov. Mnohé nedoplatky mesto vymáha prostredníctvom súdneho exekútora, v troch prípadoch už podalo trestné oznámenie a ďalšie pripravuje.

Sumu nad 500 eur dlží mestu 35 fyzických a 80 právnických osôb. Najväčší nedoplatok u fyzickej osoby je 59 504 eur, u firmy je to 449 978 eur, mesto na ňu podalo trestné oznámenie.

V prípade poplatku za komunálny odpad dlží samospráve sumu nad 500 eur 365 dlžníkov. Všetky prípady s výnimkou 28, kde sú dlžníkmi bezdomovci, už rieši súdny exekútor.

Páčil sa Vám článok?
reklama: