Okrasné záhrady a skalky môžu byť aj pred domom

2. júla 2019
Skalka - okrasná záhrada
zdroj: gettyimages.com

Skalky sú už bežnou súčasťou našich záhrad. Avšak nemusia byť skryté len za domom. Máte pred domom kúsok voľného priestoru či menšiu predzáhradku? Práve tam nechajte skalku zažiariť v jej plnej kráse. Inšpirujte sa.

Teraz je ten správny čas na založenie skalky. Čo potrebujete? Miesto, kde ju umiestnite, kamene, skalničky a neutíchajúcu chuť do práce. Skalky sú totiž náročné, vyžadujú si pozornosť celé v každom ročnom období

Rozkvitnutá krásavica pred domom

Skalka v záhrade je umelo vytvorené, okrasné zoskupenie kameňov, nízkych drevín, plazivých kvitnúcich rastlín (a tráv), ktoré má pripomínať horské prostredie. Stavba skalky je náročná, lebo vyžaduje cit pre vyvážené proporcie medzi jednotlivými prvkami a vkus pri práci s výsadbami, aby sa dielo podarilo. Tiež starostlivosť o skalku, jej následná údržba, je náročná a vyžaduje trpezlivú každodennú prácu. Za to sa nám však odmení (skoro) celoročným kvitnutím a estetickým zážitkom pri každom pohľade.

Výber miesta Skalku môžeme vybudovať v hocijakom teréne, v ľubovoľnej polohe a na akomkoľvek pozemku. Najprirodzenejším miestom pre skalku je však svah – skalka je najkrajším, ale aj najzložitejším riešením svahovitého terénu. Najdôležitejšou zásadou je, aby bola v prirodzenom súlade so svojím bezprostredným, ale aj vzdialenejším krajinným okolím. To platí najmä pre výber kameňa ako základného prvku skalky. Výber správneho miesta je veľmi dôležitý, lebo podľa polohy, terénu a expozície, ktorú máme k dispozícii, a času na údržbu musíme vybrať vhodný typ skalky.

Hlavnou zásadou výberu miesta na pozemku záhrady je umiestnenie v blízkosti domu, odpočívadla alebo pri vstupe, teda na mieste, kde môžeme detailne pozorovať pomerne malé, no bohato kvitnúce rastlinky. Skalku môžeme umiestniť do akéhokoľvek terénu. Najvhodnejší je mierny svah, lebo nám umožňuje prehliadnuť krásu výsadieb vcelku. Pôsobivé je prevísanie rastlín cez balvany, ktoré môžeme vnímať iba pri svahovitom teréne. Ani v rovinnom teréne sa nemusíme vzdať skalky, no tu je nevyhnutná citlivosť riešenia, aby skalka vyzerala nenásilne a prirodzene. Na rovine treba voliť jemnú modeláciu, použitím nízkych a plochých, hoci dostatočne veľkých kameňov. Vhodná je aj kombinácia s miernym prehĺbením a vodným prvkom (jazierkom, barinkou). Skalka v rovine nesmie byť malá, musí byť primerane rozsiahla, aby sa v ploche nestrácala.

Stavba skalky na prudkom svahu je najzložitejšia. Môžeme voliť kombináciu strmších skalných stien a rovnejších políčok alebo musíme svah zmierniť jedným či viacerými opornými múrikmi. Vhodné je najmä jeho podchytenie v spodnej časti, ktoré skráti svah. Tieto oporné múriky sa stavajú ako tzv. suché.

Poloha vzhľadom na svetové strany Väčšina skalničiek, rastlín, ktoré tvoria skalku, pochádza z vysokých nadmorských výšok, kde je dostatok svetla, a preto väčšina druhov miluje slnko. Najvhodnejšou polohou je východná, západná a južná expozícia (v tomto poradí). Najmenej vhodný je severný svah, no keď je umiestnenie do tejto polohy nevyhnutné, môžeme skalku postaviť aj tu, ale zloženie rastlín, vhodných na výsadbu, bude oveľa užšie. Južný svah je zasa oslnený príliš, býva tu úpal, ktorý znáša pomerne málo rastlín. Preto si vypomáhame tienením počas popoludňajších hodín, na čo sa dá využiť tieň stromov.

Zloženie skalky Kompozícia skalky – to sú vzájomné pomery plôch, skalných a rastlinných, a hmôt umiestnených vertikálne. Vytvorenie správnej kompozície je individuálnou a až výtvarnou prácou. Kým pri plochách je vhodná harmónia, pri umiestnení vertikálnych hmôt je vhodný kontrast. Harmonický je celkový pomer skalných a rastlinných častí 1: 2 až 3. Opačný je v prípade architektonických skaliek (nevhodný je pomer 1: 1). Kontrastných prvkov (napr. stĺpovitých borievok) postačí v priestore málo (1 až 3, podľa veľkosti skalky), pričom neprirodzene pôsobí párny počet. Kompozícia skalky – vyvážené rozloženie kameňov, umiestnenie rastlín, vedenie chodníčka, použitie vodného prvku – je dôležitá nielen z estetického hľadiska, ale aj z dôvodu jej využívania a ošetrovania. Nevyhnutnosťou je prístupnosť skalky (pre ošetrovanie) pomocou chodníčka, schodiska, stupajových kameňov a podobne.

Pozrite si záhradné dekorácie v týchto e-shopoch:

Výber a veľkosť kameňa Na stavbu skalky sú najvhodnejšie kamene z blízkeho okolia. Pôsobia prirodzene a vďaka neveľkým dovozným vzdialenostiam sú najlacnejšie. Pekná skalka sa dá postaviť takmer zo všetkých druhov hornín. Základnou zásadou je použitie jedného druhu v celej skalke. Zmiešanie kameňov z rôznych druhov hornín by mohlo pôsobiť násilne. Veľký význam má vhodná veľkosť kameňa. Závisí aj od rozsahu celej skalky, vo veľkej môžeme použiť väčšie balvany aj rozsiahlejšie skupiny, no vo všeobecnosti možno povedať, že z drobných kameňov sa dobré dielo vybudovať nedá. Kamene by nemali mať priemer menší než 50 cm. Lepšie sú väčšie kusy a ako doplnok menšie balvany, no väčšie musia prevládať.

Rozmiestnenie kameňov Rozmiestnenie kameňov a ich správne osadenie do terénu je najdôležitejšou prácou pri zakladaní skalky. Kamene nekladieme náhodne na povrch, ale zapúšťame ich do zeme tak, aby nad povrch vystupovala ich najkrajšia strana. Dbáme na to, aby zo svahu vystupovali prirodzene, ako vo voľnej prírode. Umiestňujeme ich ako jednotlivé balvany alebo vo väčších či menších skupinách, ktoré vytvárajú skalné steny a skaliská – bralá. Kladú sa naplocho, nie na výšku. Doskovitý kamenný materiál sa umiestňuje šikmo do svahu, má vytvárať akoby krátky ustupujúci múrik. Dôležité je, aby boli všetky kamene umiestnené rovnako šikmo.

Výsadby Účelom výsadieb je skrášľovať skalku a záhradu. Dekoratívne sú druhy, ktoré vytvárajú efektné porasty, pôsobivé nielen počas kvitnutia, ale aj mimo tohto obdobia. Pri výsadbe treba dbať na to, aby sme mali v skalke aj druhy kvitnúce v lete a kvety kvitnúce už koncom zimy. Okrem skalničiek sa používajú drobné kultivary ihličnanov, nízke listnaté a vždyzelené kríky, včasné nízke cibuľoviny a hľuznaté rastliny. Obľúbeným doplnkom skalky býva jazierko, často v kombinácii s prameňom a potôčikom, pričom sklon terénu sa dá využiť aj na vybudovanie vodopádu.

Okolie skalky Skalka je prírodným nepravidelným útvarom a podobný charakter by malo mať aj jej bezprostredné okolie. Do jej blízkosti sa nehodia žiadne pravidelné záhradné prvky (strihaný živý plot), príliš kultivované kvetiny (veľkokveté ruže či mečíky), ale ani zeleninové záhony a pravidelné výsadby ovocných stromov. Vhodné okolie pre skalku môžu vytvoriť špeciálne záhradné partie – stepné lúčky a vresoviská alebo jednoduchá trávniková plocha.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?
Súvisiace príspevky