Pestovanie viniča

6. novembra 2019
Pestovanie viniča
zdroj: gettyimages.com

Viničový ker má v priebehu ročného vegetačného cyklu rôzne nároky na teplotu, množstvo zrážok či slnečné žiarenie. Na jednoduchšie hodnotenie týchto nárokov sa vegetačný cyklus viniča delí na niekoľko rastových fáz – fenofáz.

Vinič potrebuje trpezlivosť a starostlivé ruky

Medzi hlavné fázy rastu patrí pučanie, vývin listov a súkvetí, kvitnutie, vývin plodov a ich dozrievanie, ako aj vstup rastliny do vegetačného pokoja. Počas vegetácie môžete tieto fázy na kre zreteľne rozoznať. Znalosť priebehu jednotlivých fáz je dôležitá nielen z pohľadu jeho nárokov na rastové podmienky, ale aj kvalitnej a ekologickej ochrany proti chorobám a škodcom.

Príchod jari
Spolu s otepľovaním vzduchu a pôdy, prichádza postupné prebudenie viničového kra. Jeho znakom je vytekanie miazgy z rán po zimnom reze – slzenie. Viničový ker vstupuje do prvej rastovej fázy, ktorou je pučanie. Prejavuje sa nalievaním púčikov a otváraním obalových šupín, u nás spravidla pri priemernej dennej teplote 10 °C a dostatočnej pôdnej vlhkosti. Táto vegetačná fáza trvá asi šesť týždňov, v závislosti od odrody a začína okolo dvadsiateho apríla.

Pučanie a rast
S pučaním sa aktivuje aj intenzívny predlžovací rast viničového kra, ktorý je podporovaný zásobnými látkami z koreňov a kmienka. Vinič vyrastie aj niekoľko centimetrov za deň.

Ochrana viniča – roztoče

Pri ochrane viniča je najdôležitejšia prevencia, rozumné použitie chemických prípravkov a vyrovnaná výživa. Keď kry pučia, je vhodný čas na ochranu proti roztočom. V súčasnosti sa v čo najväčšej možnej miere odporúča použitie biologickej ochrany v podobe dravého roztoča. Chemické prostriedky sa aplikujú len po overení skutočného výskytu škodcu stanovenou kontrolou.

Roztočec ovocný
Prezimujú vajíčka na jednoročnom dreve. Na jar škodia dospelé roztoče už v čase pučania viniča. Počas vegetácie kladú vajíčka na spodnú stranu listov, v auguste nakladú prezimujúce vajíčka na vyzrievajúce letorasty. Napadnuté listy zostávajú malé, môže sa objaviť červenkasté sfarbenie. Okraje listovej čepele sa stáčajú smerom nahor. Špičky listov černejú, listy žltnú a usychajú. Drobné červenkasté vajíčka roztočca ovocného môžete spozorovať už počas zimného rezu pri uzloch na jednoročnom dreve.

Vlnovník viničový
Pôvodca plstnatosti viniča poškodzuje hlavne listy, pri silnom napadnutí aj súkvetia. Prezimuje pod šupinami zimných púčikov. Najviac sa vyskytuje na jar v čase pučania a intenzívneho rastu letorastov, ako aj v druhej polovici vegetácie, kedy môže napadnúť zálistky. Začína cicať na spodnej strane listovej čepele. Na vrchnej strane listov sa objavujú malé nádorovité vyvýšeniny, ktoré sú na spodnej strane vyklenuté s bielym plstnatým povlakom.

Hálkovec viničový
Spôsobuje kučeravosť viniča. Intenzita výskytu tohto škodcu závisí od klimatických podmienok daného roka, odrody a celkového zdravotného stavu vinice. Významné škody môže spôsobiť v nových výsadbách tesne po pučaní. Prezimujú samičky pod šupinami zimných púčikov alebo v trhlinách kôry. Počas vegetácie môže mať hálkovec až šesť generácií. Púčiky na jar nerovnomerne pučia. Napadnuté mladé letorasty dorastajú maximálne do dĺžky dvoch až troch centimetrov. Objavujú sa dvojité výhonky. Vývin súkvetí je zhoršený, často usychajú a opadávajú.

Dajte pozor na…

Aj pri pestovaní viniča je dôležitá starostlivosť o pôdu. Na jar po skončení rezu, keď zlikvidujete všetky odrezané výhonky a zvyšky starého dreva, prekyprite pôdu v okolí krov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili kmienik ani korene. Vinič prihnojte plytkým (5 – 10 cm) zapracovaním minerálneho dusíka do pôdy. Dusík sa v pôdnom roztoku veľmi rýchlo pohybuje, preto je na efektívne využitie lepšie, ak vo vlhkom roku dávku rozdelíte. Jednu tretinu aplikujte pri jarnom kyprení pôdy pred kvitnutím a zvyšok v čase zamäkania bobúľ. V suchom roku aplikujte celú dávku naraz.

Prvé práce vo vinici
Zelené práce sú najdôležitejšie práce vo vinici, ktoré ovplyvňujú výšku úrody, kvalitu a zdravotný stav hrozna. Zámerom je dosiahnuť správne tvarovaný, nie príliš zahustený viničový ker.

Čistenie kmienka a vylamovanie letorastov
Po pučaní sa môžu na kmienku objaviť zelené letorasty, ktoré odstráňte vylomením. Pri tejto práci postupujte opatrne, pretože mechanické poškodenie uľahčuje rozvoj bakteriálnej nádorovitosti, ktorú spôsobuje v pôde prežívajúca baktéria Agrobacterium tumefaciens. V rodivej časti kra vypučia po zimnom reze nielen púčiky na jednoročných letorastoch, ale aj niektoré spiace púčiky na starom dreve. Tieto musíte vylomením odstrániť. Správne načasovanie prác je veľmi dôležité, pretože príliš skoré vylomenie môže podporiť pučanie ďalších spiacich púčikov a príliš neskoré spôsobiť veľké rany na kre. Letorasty preto vylamujte pri dĺžke desať až pätnásť centimetrov v čase, keď sú zelené, krehké a ľahko sa odstránia. Dôležité je tiež vidieť násadu súkvetí, a tak rozpoznať rodivý letorast od nerodivého. Rovnako nesmie hroziť riziko poškodenia viniča jarnými mrazmi. V našich podmienkach je na tieto práce vhodný čas v druhej polovici mája. Vylamovanie letorastov vyžadujú hlavne odrody so sklonom k tvorbe veľkého množstva letorastov, ako sú ‘Tramín červený’, ‘Silvánske zelené’, ‘Rizling vlašský’, ale aj stolové odrody ‘Chrupka biela’, ‘Chrupka červená’. Táto práca je však účelná pri všetkých odrodách, a to aj v malých záhradkách. Skončiť by ste s ňou mali najneskôr v prvej polovici júna.

Zastrkovanie a vyväzovanie letorastov
Pri stredných a vysokých spôsoboch vedenia viniča postačí letorasty zastrčiť medzi dvojdrôty a rozložiť tak, aby bol ker dostatočne vzdušný. Pri nízkych vedeniach je potrebné letorasty vyväzovať. Každá odroda viniča je na zastrkávanie inak náročná. Spravidla musíte túto prácu dva- až trikrát za vegetáciu zopakovať. Postupujte opatrne, aby ste letorasty nezlomili. Správnym vykonaním prvých zelených prác pred kvitnutím viniča docielite ucelený, rovný kmienik a odstránite všetky nevhodné, nerodivé, zahusťujúce a poškodené letorasty. Nezabúdajte, že zároveň regulujete násadu budúcich plodov.

Všeobecné pravidlá pri pestovaní viniča

  • vinič hroznorodý patrí do teplých vinohradníckych oblastí
  • potrebuje hlboké výživné pôdy, ktoré odčerpaním živín úrodou treba pravidelne dopĺňať organickými a priemyselnými hnojivami
  • potrebuje chemické ošetrovanie proti hubovým chorobám a škodcom (výnimkou sú rezistentné)
  • pri stolových odrodách s veľkými strapcami platí zásada, ponechať iba jeden pekne vyvinutý strapec na jednom letoraste, prípadne skrátiť vrchol strapca – lepšia kvalita, chuť, farba
  • pri stolových odrodách počas suchého leta treba pôdnu vlhkosť dopĺňať (zavlažovanie)
  • odrody ťahavé so silným rastom je možné predlžovať pri reze, najviac však 0,5 – 0,8 m za rok

Pozrite si pomôcky na pestovanie/záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch:

Názov Detail
Kokiskashop (ZĽAVY)→ Zobraziť produkt
Andreashop (ZĽAVY)→ Zobraziť produkt
Hej.sk (ZĽAVY)→ Zobraziť produkt
Esat (ZĽAVY)→ Zobraziť produkt
Yatonáradie (NÁŠ TIP)→ Zobraziť produkt

Optimálne miesta pre dopestovanie kvalitného hrozna sú západné, juhozápadné svahy s celodenným slnkom, smer radov východ – západ, hlboké, výživné pôdy, ľahké až stredne ťažké. Pred zakladaním vinohradu treba počítať s tým, že životnosť môže byť 15 – 20 rokov. Preto treba pôdu pripraviť čo najlepšie. Vhodná je veľmi hlboká orba, prípadne rigolovanie, so zapracovaním maštaľného hnoja a priemyselných hnojív – jednozložkových (Superfosfát, Síran draselný, Cererit) alebo viaczložkových NPK. Tieto práce je vhodné vykonať už na jeseň, ale minimálne 2 mesiace pred vlastnou výsadbou. Je nevhodné pridať NPK priamo do vykopanej jamy pod korene pri sadení, podsádzaní viniča. Môžeme tak spraviť len vtedy, keď vykopeme hlbšiu jamu, tam nasypeme NPK alebo príp. aj maštaľný hnoj, navrstvíme minimálne 10 cm zeme a až potom môžeme sadiť. Všeobecne k nevhodnými miestami pre pestovanie sú napr. severný svah s celodenným tieňom, plytká pôda bez zásoby živín, lokalita s vysokou podzemnou vodou, vinič pod stromom, vinič v blízkosti hnojiska alebo na dvore s hrubšou vrstvou slepačieho trusu, mladá viničná sadenica zasadená do trávy alebo ďateliny atď.

Pri výsadbe treba dbať na dostatočnú vzdialenosť koreňov od seba. Optimálna vzdialenosť je 1,2 až 1,5 metra. Viničné sadenice od dobrých výrobcov sú ostrihané a zavoskované. V prípade, že tomu tak nieje, je nutné sadenice skrátiť na dĺžku jedného očka. Pred výsadbou zrežte korene viničných sadeníc na dĺžku cca 10 -12 cm. Sadenicu zasaďte do pripravenej pôdy tak, aby miesto štepenia bolo cca 5-6 cm nad úrovňou terénu. Keď sú štepy v hornej časti ostrihané a zavoskované, nemusia sa zahŕňať zemou. Pri sadení nezabudnite dobre zaliať vodou (5-10 litrov na sadenicu). Viničné sadenice zahŕňame zemou (kopčekujeme) pred zimou, až do začiatku nástupu rodivosti kým nezosilnia natoľko, aby ich mráz nepoškodil.

Základy postrekovania a ošetrovania viniča
Pri sadení mladého štepu nie je nutné ošetrovanie. Keď dorastú letorasty do dĺžky cca 20 cm je vhodný postrek proti peronospóre a múčnatke viniča. Ak vinič vyženie viac ako 3 výhonky treba ich povylamovať, aby zostali maximálne 3 výhonky. Tie potom necháme narásť do maximálnej veľkosti. Na jar výhonky ostriháme na dĺžku 2 očiek. Po prvom postreku je vhodné postrek každé 2 týždne opakovať, približne do polovice septembra. Veľmi dôležité je dodržať ochranné lehoty, ktoré odporúča výrobca (počet dní od posledného postreku do zberu). Niektoré preparáty sú určené na postrek maximálne 2 až 3 krát do roka (mohla by vzniknúť rezistencia), potom treba prípravok vymeniť a pokračovať s novým prípravkom v postreku s inou účinnou látkou. Je nutné sledovať účinné látky jednotlivých prípravkov. Pri suchom, slnečnom počasí sa postrek nemusí aplikovať po uplynutí 2 týždňov, ale až pri zmene počasia. Je dobré sledovať signalizácie výskytu chorôb.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?
Súvisiace príspevky