Podpora bývania pre mladých bude efektívnejšia

11. júna 2013
Podpora bývania pre mladých bude efektívnejšia

Má tomu pomôcť už aj prezidentom odobrený zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý koncom minulého týždňa podpísal prezident SR Ivan Gašparovič, má podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporiť rozvoj nájomného bývania a zefektívniť existujúci systém podpory. Prvýkrát umožňuje získať výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov aj súkromným subjektom. Účinnosť nadobudne 1. januára 2014. Parlament zákon schválil 15. mája.

Cieľom zákona o ŠFRB je efektívne podporiť tie mladé rodiny, ktoré si zabezpečujú svoje bývanie. Podporu môžu získať mladí manželia vo veku do 35 rokov, ale aj tí, ktorí sa starajú o maloleté dieťa, alebo domácnosti, ktorých členom je ťažko zdravotne postihnutý občan. Zvýhodnenie môžu získať aj odchovanci z detských domovov.

Zákon má zároveň motivovať vlastníkov bytových domov k ich komplexnej obnove. Zvýhodnený úver už nebude možné získať iba na zateplenie, ale aj na rekonštrukciu technických zariadení, napríklad rozvodov vody, plynu a elektriny alebo výťahov. V rámci získaných úverov so zvýhodnenými úrokovými sadzbami sa budú môcť financovať aj úpravy, ktoré umožnia bezbariérový pohyb. Novinkou je aj to, že na projekty budú smerovať aj prostriedky Európskej únie.

Rôzne podmienky pre jednotlivé subjekty

Podmienkou získania výhodného štátneho úveru bude, aby novopostavená budova ponúkala sociálne nájomné byty minimálne 30 rokov. Zákon tiež umožňuje, aby výhodný úver žiadali aj neziskové organizácie založené s väčšinovým podielom samosprávy. Zvýši sa priama dotácia na obstaranie nájomných bytov pre samosprávy, a to na 30 % až 40 %. Doteraz bola táto podpora o desať percentuálnych bodov nižšia.

Úver na obstaranie bytu môže byť pre manželov vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 55 tis. eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %.

Pre fyzickú osobu, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie a žije v spoločnej domácnosti aspoň rok, alebo ide o odchovanca do 35 rokov, resp. odchovanca s dieťaťom do troch alebo päť rokov, môže podpora na obstaranie bytu dosiahnuť 100 % ceny, ale najviac 60 tis. eur na byt a najdlhšie na 40 rokov s ročným úrokom 1 %.

NEPREHLIADNITE: Kúpu slnečných kolektorov štát zrejme už nepodporí

Foto: Shutterstock

Páčil sa Vám článok?
reklama: