Postreky na burinu a proti burine sú účinné

19. septembra 2019
Postreky na burinu
zdroj: gettyimages.com

Burina je postrach každej záhrady – úžitkovej aj okrasnej. S burinou sa vieme potrápiť v trávniku, skalke, zámkovej dlažbe. Raz sa jej zbavíme, no za nejaký čas je tu opäť. Jednoducho je to tak, príroda je nezastaviteľná. Na jej ničenie jestvuje mnoho postupov. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako proti burine bojovať pomocou postrekov.

Postrek ako nepriateľ buriny

Čo je burina?
Zjednodušene povedané – burina je rastlina, ktorá rastie na sledovanom stanovišti proti vôli pestovateľa. Čiže pokojne to môže byť hocijaká kultúrna či liečivá bylina, ktorá tam nemá čo robiť. Buriny zaberajú miesto pôvodným rastlinám a pridávajú nám prácu, pretože ich musíme ničiť a opravovať škody, ktoré stihli za krátky čas napáchať. Intenzívne vysušujú pôdu záhrady – sú veľmi húževnaté a dokážu spotrebovať aj dvojnásobok vody, ako ostatné pestované rastliny. Niektoré majú naozaj bujnú listovú plochu, ktorou zatieňujú okolitú výsadbu. Tá potom nemá nielen dostatok svetla, ale ani vlahy, či živín a preto popri nej len živorí. Buriny sú tiež častým hostiteľom a prenášačom rôznych chorôb hubového, bakteriálneho alebo vírusového pôvodu a doteraz zdravé ovocie a zelenina v záhrade je v okamihu ohrozené. Podľa Európskej spoločnosti pre výskum burín (EWRSsa za burinu považuje každá rastlina alebo vegetácia, okrem húb, ktorá prekáža cieľom a požiadavkám človeka. Z ekologického hľadiska sa buriny považujú za divorastúce rastliny (druhy), ktoré sa vyskytujú v spoločenstve s úžitkovými rastlinami, a ktorých pestovanie vytvára pre buriny znesiteľné, podporujúce alebo pre ich život nutné stanovište.

Klasifikácia buriny

Podľa spôsobu výživy

 • zelené autotrofné – na tvorbu organických látok využívajú svetelnú energiu alebo anorganické látky (prevažná väčšina burín)
 • zelené hemiparazitické – v optimálnych podmienkach fungujú ako autotrofné rastliny, sú však schopné vyživovať sa aj heterotrofne*, to znamená prostredníctvom prísavných korienkov, ktoré prenikajú do vodivých pletív koreňov hostiteľských rastlín (Čermeľ roľný, Štrkáč kohútikový)
 • nezelené holoparazitické – takmer neobsahujú chlorofyl a nemajú vlastný koreňový systém, vyživujú sa striktne heterotrofne* (Kukučina ľanová, Záraza menšia a ďalšie)

Podľa rozmnožovania

 • rozmnožujúce sa iba generatívne – to znamená semenami (Veronika poľná, Čistec ročný, Durman obyčajný, Iskerník roľný, Parumanček nevoňavý, Bodliak ovisnutý…)
 • rozmnožujúce sa generatívne aj vegetatívne – to znamená semenami aj rôznymi časťami rastliny (Cesnak poľný, Mlieč roľný, Podbeľ liečivý, Pýr plazivý…)

Podľa dĺžky života

 • jednoročné (Pakost nízky, Ruman roľný, Peniažtek roľný, Loboda konáristá, Hluchavka purpurová…)
 • dvojročné a trváce (Čakanka obyčajná, Štiav lúčny, Púpava lekárska, Mäta roľná, Praslička roľná…)

Jednoročné buriny sa ešte delia podľa toho kedy vychádzajú a dozrievajú na:

 • efemérne (majú veľmi krátke vegetačné obdobie napríklad Peniažtek prerastenolistý)
 • jarné skoré (Iva voškovníkovitá, Ovos hluchý, Reďkev ohnicová)
 • jarné neskoré (Ježatka kuria noha, Mohár zelený, Prstovka krvavá)
 • ozimné (Fialka roľná, Jačmeň myší, Mak vlčí, Lipkavec obyčajný)

Dvojročné a trváce buriny sa delia podľa hĺbky ich zakorenenia na:

 • plytšie zakoreňujúce (Nátržník husí, Pýr plazivý)
 • hlbšie zakoreňujúce (Pichliač roľný, Podbeľ liečivý)

Karanténne buriny
Súčasťou oficiálnej klasifikácie burín je aj zaradenie niektorých burín podľa vyhlášky č. 51/1977 Zb.medzi karanténne. Pre ne platia osobité predpisy (sledovanie výskytu, zabraňovanie ich šíreniu, stanovenie špeciálnych ochranných opatrení). Medzi najznámejšie karanténne buriny patria napríklad všetky druhy Láskavca (okrem láskavca ohnutého), Kukučina, Záraza, Ambrózia palinolistá a mnohé ďalšie.

Spôsoby boja s burinou
Nuž, nekonečný boj s burinami v záhrade je určite náročný. Buriny je preto potrebné ničiť ešte skôr ako začnú kvitnúť a tvoriť semená. Majú totiž neuveriteľnú rozmnožovaciu schopnosť, na jednej rastline sa dokáže vytvoriť aj viac ako 10 000 semien (napríklad pichliač)! V podstate sú iba 2 možnosti ako ich ničiť – jedným je mechanický spôsob a tým druhým chemický.

Mechanický spôsob
Záhradkár, ktorý sa nemusí starať o obrovské plochy sa vie zaobísť aj bez toho, aby použil klasický chemický postrek na burinu. Najlepšie sa mechanicky odstraňujú jednoročné druhy, ako peniažtek, kapsička, starček atď. Ak nie sú napadnuté chorobami či škodcami sú vhodné aj do kompostu. S trvácimi burinami, ako bodliaky, púpava, pupenec či pýr sa dá poradiť najskôr pri základnom spracovaní pôdy. Mechanický spôsob je samozrejme náročnejší a prácnejší, ale pravidelné mechanické ničenie, aspoň zelenej nadzemnej časti buriny, postupne oslabuje jej koreňový systém a rastlina napokon hynie. Neplatí to však pre všetky druhy, niektoré druhy tým len podporíte.

Chemický spôsob
Chemický postrek na burinu je najideálnejší spôsob ako vyčistiť pozemok zamorený množstvom vytrvalých druhov burín. To sa využíva najmä pred zakladaním trávnika či dlažby. V takom prípade sa používajú takzvané totálne herbicídy (napríklad Roundup, čítaj Randap). V už naplno rozvitých pestovaných rastlinách sa zase používa selektívny herbicíd (napríklad Bofix), ktorý postihuje iba burinu a ostatný porast nepoškodzuje (napríklad je určený na dvojklíčnolistové buriny v trávniku, zloženom z jednoklíčnych tráv). Prípravkov na ničenie burín je na trhu veľmi veľa a tých najrozmanitejších značiek.

Ako vybrať postrek

Ujasnite si najprv kde a na akú plodinu a plochu chcete postrek použiť. Od toho sa odvíja výber samotného herbicídu a jeho množstvo, ktoré budete musieť použiť. Najprv pár informácií o využití postreku na buriny v kultúrnych plodinách, ktoré v úžitkovej časti záhradky nájdeme najčastejšie.

Burina v zemiakoch
Zemiaky sa sadia v širokých riadkoch a sú na začiatku viac náchylné na zaburinenie.Najčastejšie sa objavujú druhy burín ako Loboda, Mrlík, Láskavec, ale aj Pýr plazivý či Ježatka kuria. Ideálne je použiť prípravky proti burinám v zemiakoch ešte predtým ako vzídu. Takejto aplikácii sa hovorí preemergentná, kedy postrek vytvorí na pôde film, cez ktorý semená burín nevyklíčia, zemiaky však vzídu. Dôležité je tiež to, aby sa tesne po postreku už nevykonávala žiadna mechanická kultivácia, aby sa film nepoškodil. Asi najznámejším herbicídom, ktorý funguje na tejto báze je Sencor 70 WG. Účinok herbicídu trvá približne 2-3 mesiace, a to teda presne do doby, kedy sa rastliny zemiakov pekne zapoja a burina už nemá šancu výraznejšie sa presadiť. Sencor nie je totálny herbicíd a neúčinkuje na niektoré jednoklíčnolistové buriny, ktoré sa zvyknú v zemiakoch hojne objavovať (pýr). V takom prípade je možné už počas plnej vegetácie použiť vhodný selektívny herbicíd, ktorý zemiaky nepoškodí a zameria sa len na spomínanú burinu (napríklad herbicíd s názvom Targa Super).

Burina v zelenine
Máte niekoľko riadkov obľúbenej zeleniny a bojíte sa, že rýchly nástup buriny jej nedovolí v pokoji rásť a prospievať? Mechanické pletie vás tiež veľmi neoslovuje. V tom prípade môžete použiť postreky na burinu s obsahom účinnej látky s názvom Metribuzín (Sencor 70 WG, Sencor Liquid, Mistral, Cetus a ďalšie). Princíp je v podstate taký istý, ako pri ochrane zemiakov. Vďaka širokospektrálnym účinkom spoľahlivo ničí väčšinu dvojklíčnolistovej buriny a niektoré jednoklíčnolistové.

Burina v malinách a iných ovocných kríkoch
Veľmi špecifická situácia nastáva, ak chceme zničiť najmä vytrvalú burinu na ťažšie prístupných miestach, napríklad v malinách. V takom prípade sa odporúča použiť vhodný selektívny herbicíd na pôdu (napríklad Casoron G). Ten sa používa veľmi skoro na jar hneď ako zlezie sneh – stačí posypať záhony množstvom podľa návodu a približne mesiac nijako aktívne s pôdou nepracovať (okopávať a podobne). Na pôde sa totiž vytvorí herbicídny film, ktorý by ste takýmto spôsobom zrušili.

Burina v kukurici, pšenici (obilninách)
Okrajovo sa môžeme zmieniť aj o ošetrení proti burinám na plochách s obilninami. Tiež je dôležitá prevencia – pôdu pripravujte v agrotechnických termínoch, nepoužívajte hnoj zo zaburineného hnojiska atď. V prípade, že zaburinenosť v obilninách presiahla únosnú mieru, môžete použiť herbicídy určené do obilnín. Nájsť sa dajú aj menšie balenia, tie veľké sú určené pre väčších farmárov.

Burina v trávniku
Ošetrenie úžitkovej časti záhrady proti burinám je už za nami. Povedzme si niečo viac o používaní herbicídov v rámci jej okrasnej časti. Jej najväčšou pýchou je dozaista dokonalý trávnik. Ten si z hľadiska boja s burinami najviac vyžaduje opateru v jarných mesiacoch. Vtedy sa selektívne herbicídy, pôsobiace systémovo na list, dokážu presadiť aj voči odolným dvojklíčnolistovým burinám (napríklad Púpava či Sedmokráska). Postrek na burinu určite nevykonávajte na čerstvo pokosený trávnik, ale až keď dosiahne výšku 8-10 cm a po aplikácii ho ešte týždeň nekoste. Známym herbicídom do trávy je Bofix, ale aj Starane či Lontrel. Ideálne bude, ak postrek na burinu zasiahne priamo jej listy a to za suchého (vyberajte dni, kedy aspoň 4-6 hodín po aplikácii nehrozí dážď – ten by postrek z buriny zmyl) a bezveterného počasia. Väčšia časť prípravkov na hubenie buriny v tráve sa aplikuje vo forme postreku, menej peny (aplikujete klasickými záhradnými postrekovačmi), či granúl, ktoré sú zároveň aj hnojivom (napríklad Travin, rozhoďte ich ručne alebo pomocou rozmetadla na hnojenie). Pred založením trávnika možno vykonať postrek na buriny s totálnym herbicídom (už spomínaný Roundup, Kaput, Glyfos alebo Glyfoklasik, či Dominátor).

Najčastejšie sa vyskytujúce buriny v trávniku
Púpava lekárska, Pichliač roľný, Skorocel kopijovitý, Sedmokráska obyčajná, Pŕhľava dvojdomá, Pýr plazivý, Hviezdica prostredná a mnohé ďalšie. Prevencia je dôležitou súčasťou boja s burinou, pretože keď vám už “trčí” z trávnika je trochu neskoro. Čo robiť, aby sa vo vašom trávniku buriny uchytili čo najmenej?

 • ešte pred zakladaním trávnika (hlavne výsevom) ošetrite celú plochu v dostatočnom predstihu niektorým z totálnych herbicídov
 • zvoľte optimálny termín na výsev trávnika – to znamená taký, kedy majú trávy najväčšiu šancu rýchlo pokryť celú plochu, na jar, pri dostatku vlahy semienka vyklíčia do jedného týždňa
 • na výsev použite kvalitné osivo – malo by byť čisté bez prímesí a mať zaručenú klíčivosť
 • čím skôr sa váš trávnik zapojí (zhustne), tým menšiu šancu budú mať buriny – to zabezpečíte vhodným a pravidelným kosením a hnojením
 • poškodené časti trávnika riešte čím skôr – dosievajte nové osivo, inak sa tam hneď natlačia nechcení návštevníci

Nie vždy musíte hneď siahať po chémii a aplikovať herbicídy. Pár púpav predsa dokážete vytrhnúť aj sami. Ak sa nechcete ohýnať, existujú aj mechanické vytrhávače buriny.

Burina v skalke
O post najkrajšej časti záhrady súperí s trávnikom perfektná skalka. Oprávnene. Tá je však na ošetrenie postrekom háklivejšia a nie vždy je takéto riešenie vhodné. Skalní skalničkári bojujú s burinou väčšinou ručne. Ale aj tu sa nájde priestor a na ničenie buriny je možné použiť aj totálny herbicíd, ktorý sa použije takzvanou knôtovou metódou. Pripravený roztok z nádoby nanášajte štetcom alebo vatovou tyčinkou na listy buriny. Táto metóda sa používa najmä pri vytrvalých burinách, ako je napríklad pupenec roľný. Herbicíd preniká priamo do koreňa a rastlina napokon vyschne.

Burina v zámkovej dlažbe
Burina medzi dlažbou je postrach každého majiteľa domu. Ako sa tam tá burina tak rýchlo dostane? Jednoducho náletom – stačí, že nájde v škáre medzi kockami pár zrniečok pôdy, nato zaprší a húževnatá rastlinka okamžite klíči. Keďže sa bavíme o postrekoch, tak na ošetrenie väčšej súvislej plochy dlažby môžete použiť totálny herbicíd. Na chodník vedúci trávou a zaburinený dvojklíčnolistovými druhmi burín (nie druhmi tráv) môžete použiť selektívny herbicíd. Burinu odstráňte až potom, čo úplne uschne. Inak nie je isté, že sa prípravok dostal až do koreňov. Dajte pozor, aby sa na ošetrených miestach aspoň 48 hodín nepohybovali deti ani zvieratá. Alternatívnou a samozrejme pracnejšou metódou (na druhú stranu ekologickejšou) je použitie horúcej vody a kefy. Prípadne môžete využiť dehydratačné účinky vysokopercentného alkoholu.

zdroj: gettyimages.com

Aby bol postrek účinný

 • burina “vhodná” na postrek by mala byť už vzídená, dostatočne veľká (10-20 cm) s dostatočnou listovou plochou (samozrejme to neplatí na preemergentné herbicídy, ktoré sa aplikujú ešte pred vzídením)
 • optimálna doba pre postrek je teplé a slnečné počasie pri dostatočnej vlhkosti, bez vetra a najlepšie na čistú listovú plochu (po daždi)
 • jednoročné buriny hynú za 5-10 dní, vytrvalé aj 2-4 týždne (napríklad na pýr s jeho niekoľkometrovými odnožami najlepšie pôsobí herbicíd s účinnou látkou glyfozát, ktorý prenikne až do koreňov) – a príznaky, že sa tak už deje sú vädnutie, postupné vysychanie a žltnutie buriny
 • ak sa vám po čase objavia na ploche nové rastliny, nie je to nič prekvapujúce, zásoba semien burín v pôde je v podstate nekonečná a spomínaný postrek na list nemá na ne žiaden vplyv
 • nezabudnite nakoniec nádobu na prípravu postreku a samotné rozprašovanie dobre vypláchnuť od zvyškov herbicídu

Poznáte to, z ničoho nič sa vám na záhrade objaví neželaný hosť – drevina, ktorú k vám naveje vietor. Tú však nezničíte klasickým postrekom na listy. Ker skúste najprv ostrihať a až potom naniesť na živé plochy niektorý z doporučených herbicídov (inak arboricíd – prípravok určený k ošetreniu drevín). Známym je napríklad Garlon s účinnou látkou Triclopyr. Ten sa môže aplikovať na všetky nežiadúce dreviny a dokonca aj pne. Zaujímavosť: arboricídy dobre zaberajú aj na žihľavu (pŕhľavu).

Bezpečnostné opatrenia
Herbicídy sú toxické chemické látky, takže niet žiadnych pochýb o tom, že pri manipulácii s nimi musíte byť maximálne opatrní. Toto sú základné opatrenia, ktoré by ste mali podľa správnosti vykonávať vždy, keď sa vyberiete hubiť buriny herbicídnym postrekom:

 • pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, respektíve ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv
 • pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu
 • po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a teplou vodou, nejedzte, nepite nefajčite
 • postrekujte za bezvetria alebo maximálne pri miernom vánku a vždy v smere od obsluhy, postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé plodiny

Väčšina prípravkov s vodou tvorí emulziu. V prípade požiaru ho haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou (vodu iba výnimočne a to formou jemnej hmly). Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza k vzniku toxických splodín.

Prvá pomoc

 • po nadýchaní opustite zamorený priestor a zabezpečte pobyt na čistom vzduchu
 • po požití nevyvolávajte zvracanie – privolajte lekára (o vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár)
 • po zasiahnutí očí ich dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody, ak máte kontaktné šošovky – po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí, následne sa poraďte s lekárom,  najlepšie s oftalmológom
 • po zasiahnutí pokožky odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom, zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte
 • pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Skladovanie
Prípravok skladujte v pôvodnom neporušenom obale, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Bio postreky

Ak nechcete na svojej záhrade používať žiadnu chémiu (máte malé deti, domáce zvieratá) môžete sa burín zbaviť ekologickým spôsobom – napríklad mechanicky. Má minimálne dve nesporné výhody – pohyb na čerstvom vzduchu a žiadne zdravotné riziko. Na zámkovú dlažbu môžete použiť horúcu vodu, tiež si môžete vyskúšať likvidáciu domácim postrekom na burinu z octu.

Jablčný alebo vínny ocot
Koncentrovaný môžete naliať priamo do rozprašovača a niekoľkokrát (opakovane) nežiadúcu rastlinu postriekať. Ocot dokáže zahubiť dosť rastlín, ale pozor, je to “totálny herbicíd” – zničí každú vegetáciu, ktorú sa vám podarí zasiahnuť, teda aj tú, o ktorú ste sa až dovtedy krvopotne starali.

Ocot + saponát
Saponátom ešte viac znásobíte silu octu. Zmiešajte ho s ním v pomere 1:1. Výslednú emulziu aplikujte rovnako ako v predošlom bode.

Horúca voda
Horúca až vriaca voda živé bunky zahubí, kontakt s ňou neprežije žiadna burina, teda aspoň nie jej nadzemná časť. Zapojte do ničenia buriny ešte aj tvrdšiu kefu – z dlažby sa tak rýchlejšie vytratí.

Soľ
Solenie pôdy je jednoznačne najspoľahlivejšia metóda ako vyhubiť burinu. Ku koreňu nasypete trocha soli a dážď ju dopraví tam kam potrebujete. Nepreháňajte to však, na zasolenej pôde vám dlhú dobu nenarastie už vôbec nič.

Mulčovanie
Mulčovanie je jednoduchý spôsob, ako sa zbaviť buriny v záhonoch. Navyše ak mulč z drevnej štiepky a kôry použijete v okrasných častiach vašej záhrady získate do nej ďalší očarujúci prvok. Použite pod neho ešte netkanú textíliu, čím ešte viac podporíte potláčanie rastu burín.

zdroj: gettyimages.com

Čo signalizuje burina v pôde

Iste, vysoká koncentrácia burín dokáže na vašej záhrade negatívne ovplyvniť úrodu, zničiť trávnik… Ale, skúste sa na to pozrieť aj z iného pohľadu. Podľa výskytu určitých druhov burín totiž dokážete zistiť, akú kvalitnú pôdu vlastne máte, koľko a akých živín sa v nej nachádza. To vám umožní skôr zareagovať a dodať svojej pôde to, čo jej chýba.

Kyslá pôda
Príliš kyslú pôdu máte vtedy, ak na nej zbadáte Štiav menší (Rumex acetosella), Kolenec roľný (Spergula arvensis), Ďatelinu roľnú (Trifolium arvense), Fialku skalnú (Viola tricolor subsp. saxatilis), Srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), ale aj Margarétu biela (Leucanthemum vulgare), Vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), Stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare). Plocha je teda vhodná na jesenné vápnenie.

Dostatok vápnika
Dostatok vápnika na záhradke signalizuje najmä Pichliač roľný (Cirsium arvense), Pupenec roľný (Convolvulus arvensis), Ostrôžka poľná (Consolida regalis), Nevädza poľná (Centaurea cyanus), Podbeľ liečivý (Tussilago farfara), Nechtík lekársky aj Mak poľný.

Málo dusíka
Najskôr je to problém vášho trávnika, v ktorom sa objaví Ďatelina plazivá (Trifolium repens), ktorá dusík zbiera. Ak je ho odrazu viac, a teda pokiaľ trávnik dusíkom pohnojíte, rýchlo mizne.

Mierne dusíkatá pôda
Znak, že vaša pôda je mierne dusíkatá najlepšie ukazujú druhy burín, ako Mlieč roľný, Drchnička roľná, Praslička roľná, Fialka roľná, Mak vlčí a Hviezdica prostredná.

Veľa dusíka
Pôdu bohatú na dusík máte vtedy, ak na nej zaregistrujete rastliny, ako Skorocel väčší, Pŕhľava dvojdomá, Zemedym, Mlieč, Kapsička pastierska, Lipkavec obyčajný, Slez, Ľuľok čierny, Pýr plazivý, Šťaveľ, Pakost, Hluchavka objímavá.

Málo živín
Pôdy chudobné na živiny sú zase charakteristické výskytom Zvončeka repovitého, Prasličky roľnej, Ďateliny roľnej, Ľubovníka, Nezábudky a Mliečnika chvojkového.

Dobre zásobená pôda
Dobre zásobená pôda priťahuje buriny, ako je Durman, Blen čierny (sú prudko jedovaté), Zemedym, Nátržník, Podbeľ liečivý, Púpava, Pýr plazivý, Skorocel kopijovitý, Skorocel väčší, Hluchavka, Pupenec.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?
Súvisiace príspevky