Prečo stavať s pálenou tehlou

26. marca 2013
Prečo stavať s pálenou tehlou

Hrajte o zľavový poukaz od Pezinských tehelní. Čítajte až do konca.

Pri plánovaní stavby je jedným z najdôležitejších krokov výber stavebného materiálu na realizáciu hrubej stavby.

Náklady na hrubú stavbu predstavujú len 30 % z celkovej ceny rodinného domu, ale správny výber ovplyvní finančnú náročnosť prevádzky z dlhodobého hľadiska. Na dnešnom trhu so stavebnými materiálmi je mnoho možností.

Pri výbere je potrebné riadiť sa požiadavkami na fyzikálne vlastnosti materiálu. Najdôležitejšie sú pevnosť v tlaku, schopnosť tepelnej izolácie, schopnosť akumulovať teplo, difúzne vlastnosti a vzduchová nepriezvučnosť. Medzi klasické stavebné  materiály patrí pálená tehla.

Čím je výnimočná a čo sú jej najväčšie výhody?

Pálená tehla patrí medzi najstaršie stavebné materiály, čo nám dokazujú doteraz zachované stavby. Počas svojej existencie prešla technickým vývojom čo zmenilo jej tvar a zlepšilo vlastnosti. Plná pálená tehla nemala dobré tepelnoizolačné vlastnosti, a tak sa postupne vyvinula dierovaná pálená tehla, ktorá lepšie spĺňala požiadavky na tepelný odpor.

Ďalšie zvyšovanie nárokov na fyzikálne požiadavky a technologický postup pri spracovaní keramického črepu stoja za dnešnou podobou pálenej tehly so zložitým prierezom. Dnes sú jej tepelnoizolačné schopnosti porovnateľné s inými materiálmi.

Normové požiadavky spĺňajú obvodové múry s hrúbkou 38 a 44 cm. Táto vlastnosť sa dá vylepšiť aj použitím tepelnoizolačnej malty pri murovaní a tepelnoizolačnej omietky. Veľkou výhodou pálenej tehly je jej akumulačná schopnosť, čo znamená, že murivo má schopnosť naberať teplo a neskôr ho zase vydávať. Dom pomalšie reaguje na zmeny vonkajšej teploty v dôsledku tepelnej zotrvačnosti.

Prirodzenou schopnosťou keramického materiálu je difúzia vodnej pary a jej regulácia v interiéry. Pri dodržaní odporúčaných stavebných procesov a detailov, je zabezpečená v tehlovom dome príjemná vnútorná klíma, rovnomerná teplota v zimnom období a príjemný chládok počas letných horúčav. Tieto vlastnosti sú dôležité z hľadiska úspory energie na vykurovanie, čo je nezanedbateľný fakt pri výbere stavebného materiálu.

Výhodná vlastnosť pálenej tehly je jej výborná pevnosť v tlaku. Pevnosť keramického črepu sa dosahuje kvalitným sušením a vypálením. Pevnostná a tvarová stálosť výrobkov v dôsledku zmien teplôt a vlhkosti zamedzuje narúšaniu stavby a vzniku trhlín. Jej mrazuvzdornosť sa využíva hlavne pri plánovaní stavieb v oblastiach s veľkým výkyvom teplôt. Tehlové murivo vykazuje neutrálnosť voči elektrickým a elektromagnetickým poliam.

Pálená tehla je stále populárnejšia 

Technický vývoj vylepšil vlastnosti tehly, zmenil jej tvar a tvar vzduchových medzier, ktoré zabezpečujú tepelnú izoláciu. Od klasického kvádru menších rozmerov sa pristúpilo k veľkoformátovým kvádrom s perom a drážkou. Spájanie na perodrážku prinieslo uľahčenie stavebného postupu, šetrenie na spojovacej malte na vertikálnom spojovaní a tak skrátenie času výstavby.

Stavebný trh na Slovensku zaznamenal za posledné roky návrat k páleným tehlám. Sú ideálne na výstavbu rodinných domov. V súčasnosti sú na trhu v ponuke ucelené stavebné programy tehliarskych výrobkov.

Zvoľte si správny program

Jedným s takýchto je aj tehlový program Termobrik od Pezinských tehelní – Paneláreň, a.s.. Program je svojimi rozmermi a technickými parametrami plne kompatibilný s výrobkami Európskej únie. Tehly s rovnakou výškou 23,8 cm a pevnostnou triedou P10 sa delia podľa účelu použitia na obvodové murivo a deliace priečky.

###2l###Súčasťou uceleného programu sú aj ďalšie komponenty potrebné na realizáciu hrubej stavby. Keramický polomontovaný strop pre svetlé rozpätie miestností až do 7750 mm. Systém je zložený je z keramických nosníkov s priestorovou výstužou KNPV a keramických stropných vložiek.

Veľkou výhodou je, že ponúkané konštrukčné riešenie nepotrebuje už žiadnu ďalšiu výstuž (platí pre prvky do svetlého rozpätia 5000mm). Výhodou takto riešeného stropu je jednoduchá, rýchla montáž bez použitia mechanizmov a celokeramický podhľad, ktorý svojou kompaktnosťou znižuje spotrebu malty pri omietaní.

Poslednou skupinou programu sú keramické preklady KP 12, KP14 a KP 23,8, určené na preklenutie okenných a dverných otvorov. V závislosti od hrúbky steny je možné preklenúť otvor potrebným počtom prekladov. Ukladajú sa do lôžka z cementovej malty zásadne na celé tehly. Všetky výrobky sú vyrábané z prírodných surovín a môžu sa zaradiť medzi štandartné bio-výrobky.

Kliknite a hrajte o zľavový poukaz od Pezinských tehelní

Foto: Pezinské tehelne, Shutterstock

Páčil sa Vám článok?
reklama: