Realitný trh nemá dobré vyhliadky

29. novembra 2012
Realitný trh nemá dobré vyhliadky

Aktuálna ekonomická situácia a od nej sa odvíjajúce očakávania obyvateľstva momentálne slovenskému trhu s bývaním veľmi neprajú a ani v ďalšom období nemožno očakávať zásadný zvrat.

Na slovenskom trhu s bývaním možno očakávať v ďalšom období stagnáciu,ktorá bude s veľkou pravdepodobnosťou sprevádzaná skôr znižovanímpriemerných cien nehnuteľností na bývanie.

Konštatuje to Mikuláš Cár zNárodnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorého aktuálna ekonomickásituácia a od nej sa odvíjajúce očakávania obyvateľstva momentálneslovenskému trhu s bývaním veľmi neprajú a ani v ďalšom období nemožnoočakávať zásadný zvrat.

Relatívne pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky v súčasných pomernezložitých európskych pomeroch je podľa Mikuláša Cára výsledkom skôrexportných aktivít ako domáceho dopytu.

"Stagnácia zamestnanosti a nízkyrast nominálnych miezd negatívne pôsobia na spotrebu domácností a ak ktomu pripočítame pomalšiu spotrebu verejnej správy v dôsledkukonsolidácie verejných financií, poznáme príčiny aktuálnehonepriaznivého vplyvu domáceho dopytu na výkonnosť slovenskej ekonomiky,"uvádza Mikuláš Cár v aktuálnom vydaní odborného bankového časopisuBiatec.

Aj vzhľadom na nepriaznivý vývoj indikátorov sentimentu sa vnajbližšom období preto podľa jeho slov nedá očakávať zásadné zlepšenieani na ponukovej strane v oblasti investičnej aktivity firiem.

Rôznorodý vývoj priemerných cien nehnuteľností na bývanie v poslednýchštvrťrokoch aj v ekonomicky výkonnejších slovenských regiónoch nedávapodľa Cára možnosť spoľahlivo odhadnúť trend trhu s bývaním a ďalšiehocelkového vývoja priemerných cien domov a bytov v najbližšom období.

Ceny nehnuteľností medziročne vzrástli

"Pozohľadnení doterajších poznatkov o "silnejších“ tretích štvrťrokoch a"slabších“ štvrtých štvrťrokoch možno hodnotiť aktuálne zvýšeniepriemerných cien domov a bytov skôr ako prechodné zlepšenie slovenskéhotrhu s bývaním," uvádza Cár. Táto úvaha podľa jeho slov zohľadňuje ajvplyv vonkajšieho prostredia na sociálno-ekonomickú situáciu a nacelkové očakávania a možné spotrebné správanie obyvateľov Slovenska vnajbližšom období.

Ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku v treťom tohtoročnomštvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli o 1,06 % apriemerná cena metra štvorcového nehnuteľností na bývanie dosiahla 1 240eur.

V medziročnom porovnaní však ceny nehnuteľností poklesli o 0,6 %."K zvýšeniu priemerných cien došlo v treťom štvrťroku 2012 prakticky privšetkých typoch bytov, pričom výraznejšie sa zvýšili priemerné cenypriestrannejších bytov," informovala začiatkom mesiaca centrálna banka.

Páčil sa Vám článok?
reklama: