Schválili novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania

16. mája 2013
Schválili novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania

Dotácie bude štát poskytovať len na odstránenie systémových porúch bytových domov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich užívania.

Podľa vládneho návrhu novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý v stredu schválil parlament, dotácie bude štát poskytovať len na odstránenie systémových porúch bytových domov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich užívania.

Na odstraňovanie systémových porúch domov budú súčasne využité zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Novela s účinnosťou 1. januára 2014 určuje len limity podpory a podrobnosti o výškach dotácií upraví nariadenie vlády. Podobný postup bude aj v prípade limitu oprávnených nákladov, keď konkrétne hodnoty určí vládne nariadenie. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravilo návrh vyhlášky.

Dotácie budú možné na odstránenie systémovej poruchy vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu, predsadených lodžií s kazetovými a dutinovými stropnými panelmi, ako aj balkónov a lodžií, atiky i predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov.

Dotácia na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu bude tvoriť 40 % oprávnených nákladov pri priemernej podlahovej ploche bytu do 50 štvorcových metrov, 35 % nákladov, ak plocha bytu neprevyšuje 56 štvorcových metrov a 30 % nákladov pri ploche bytu do 60 štvorcových metrov. V prípade obstarania nájomného bytu nižšieho štandardu bude dotácia predstavovať 75 % nákladov pri ploche bytu do 45 štvorcových metrov a 70 % nákladov, ak plocha bytu neprevyšuje 55 štvorcových metrov.

NEPREHLIADNITE: Hypotekárne pravidlá majú zabrániť realitným bublinám

Páčil sa Vám článok?
reklama: