Stavba záhradného krbu – návod

24. augusta 2019
Záhradný krb svojpomocne
zdroj: gettyimages.com

Výstavba záhradného krbu alebo grilu má svoje zákonitosti a dôležité postupy. Bez nich by sa poveternostné podmienky, predovšetkým voda a mráz, mohli nepriaznivo podpísať na vzhľade aj funkčnosti stavby.

Záhradný krb svojpomocne

Základy
Pre pevný záhradný gril či krb je vhodné vykopať jamu do nezamŕzajúcej hĺbky (podľa oblasti asi 60-80 cm), vysypať ju štrkom (ako drenážou) a na ňom vybetónovať základovú dosku alebo základový rám. Dôležité je, aby v mieste nezostávala voda. Ak to podceníme, môže mráz s celou stavbou pohybovať a tým ju poškodiť. Murujeme na betónovú dosku či rám buď priamo, alebo položíme izoláciu podobne ako pri stavbe domu. Druhý variant je vhodný najmä v prípade krbov a grilov umiestnených pod strechou, aby vymurované časti neprijímali vlhkosť zo základov. Dostačujúce vnútorné rozmery bežného pevného záhradného krbu sú 70x50x50 cm (šírka, hĺbka, výška).

Murivo
K murovaniu vonkajších krbov a grilov zvyčajne nepoužívame obyčajné pálené tehly (pretože majú póry, do ktorých sa môže dostať voda, ktorá ich roztrhá, keď zmrzne), ale hladké, nenasiakavé, mrazuvzdorné tzv. lícové tehly. Vhodné sú aj vápennopieskové tehly. Pokiaľ na stavbu použijeme biele vápennopieskové tehly (aby to vyzeralo pekne), musíme časti, ktoré prídu do styku s vysokou teplotou, vymurovať šamotovými tehlami; biele tehly by sa žiarom rozpadli. Dobrým riešením je všetky tehly rozpoliť, dovnútra použiť šamotové polovičky a z vonkajšej strany biele. Všeobecne to platí aj pre lícové tehly. Šamotovými tehlami zakryjeme aj betónové časti stavby, ktoré by mohli prísť do styku s páľavou; obyčajný betón vysoké teploty neznesie. Pri murovaní odstraňujeme zo škár vytlačenú maltu, aby sme ju potom po zaschnutí nemuseli prácne odsekávať. Na spájanie šamotových tehál spravidla nepoužívame bežnú maltu, ale špeciálnu šamotovú zmes, ktorá sa predáva ako sypká hmota a riedime ju vodou. Na škárovanie použijeme škárovaciu maltu, ktorá po vyhladení vytvorí hladký jednoliaty povrch; dbáme, aby bolo škárovanie precízne, do stavby sa nesmie dostať voda.

Komín, rošt a ostatné zariadenia
Na drážky pre umiestnenie roštu alebo mriežok myslíme už pri murovaní, pretože ich dodatočné zabudovanie by bolo veľmi namáhavé, najmä ak by sme museli vnútri krbu alebo grilu vŕtať otvory. Drážky najľahšie vytvoríme vystupujúcimi tehlami. Rovnako tak musíme počítať so závesmi a hákmi. V telese grilu neumiestňujeme rošt ohniska a mriežky určené pre grilovanie príliš nízko, aby sme sa pri práci nemuseli neprirodzene ohýbať. Kvôli prúdeniu vetra nie je vhodné stavať pevný záhradný gril či záhradný krb v otvorenom priestore. Pri stavbe grilu nezabúdame na dostatočne veľkú odkladaciu plochu. Záhradný krb potrebuje mať ťah, aby spaliny neodchádzali jeho otvorenou časťou. Pri bežnej veľkosti ohniska je optimálna výška komína asi 2,5 m nad úrovňou zeme; čím objemnejšie ohnisko krbu, tým vyšší komín. Komín pevného záhradného grilu zakončíme vždy strieškou, aby dážď nesplachoval nečistoty priamo na grilovaciu mriežku. Záhradné krby obvykle nestaviame tak, aby boli jednoúčelové, teda aby sme sa len pozerali na horiaci oheň alebo sa ohriali. Vždy pridáme drážky pre vsunutie grilovacích mriežok, prípadne úchyty pre grilovacie ihly. Je lepšie, keď majú krb aj gril v ohnisku rošt, ktorým môže popol prepadávať do popolníka. Prispieva to k lepšiemu horeniu a čistejšej obsluhe. V bezprostrednej blízkosti pevného záhradného krbu, ale najmä grilu, je potrebné položiť dlažbu alebo inak spevniť podlahu. Trávnik či piesok nestačí – pri užívaní totiž veľa našľapujeme naokolo, z  trávnika sa stane blatistý terén a v piesku by vznikali nerovnosti. Záhradné pevné grily a krby možno kúpiť aj ako prefabrikované stavebnice.

Každé zariadenie na prípravu jedla, či už je to krb, gril alebo ohnisko, sa musí riadiť niekoľkými zákonitosťami. Zamyslite sa teda nad jeho umiestnením. V prvom rade. Ak má byť krb dobre a ľahko prístupný a obsluhovateľný, musíme k nemu zabezpečiť dobré prístupové cesty, musíme myslieť aj na vhodné manipulačné priestory. Veď na prípravu jedál (krájanie, klepanie, obaľovanie atď.) potrebujeme pracovnú plochu, nehovoriac o tom, že počas prípravy chceme mať potraviny a ingrediencie pekne „po ruke“. Taktiež budeme potrebovať niekam uložiť všetko kuchynské náčinie potrebné k práci a naplánovať je potrebné aj vytvorenie miesta na kuchynské utierky. Bolo by vhodné mať v blízkosti tečúcu vodu, ale v podstate nám na opláchnutie rúk a neskôr aj umývanie riadu môže postačiť aj väčšia nádoba s teplou vodou. Dôležitý je aj priestor na uloženie zásob paliva. Aby sme pri príprave jedál mali pod nohami pevný základ, bolo by vhodné vydláždiť miesto okolo grilu, napr. keramickým materiálom, tehlami alebo kamennou dlažbou. Veď si len predstavte, ako pri príprave jedla postávate na tráve, ktorá môže byť ešte vlhká po daždi. Odhliadnuc od tejto predstavy, neustálym chodením sem a tam, by sme ju dosť rýchlo zošliapali a zodrali.

zdroj: gettyimages.com

Pri plánovaní stavby krbu je potrebné myslieť aj na tých, ktorí budú naše jedlá požívať a na ich pohodu. Pevný základ by ste mali vytvoriť aj na mieste, kde bude stáť stôl a stoličky. Tu môžete využiť aj drevené pódium, či podlahu. Po daždi môžu zostať rozmočené aj príchodové chodníky vedúce ku krbu. Doporučujeme ich vysypať jemným štrkom, ale samozrejme, ešte predtým by ste mali spevniť podložie Nech sa už rozhodnete v záhrade umiestniť krb alebo iba gril, je dobré vždy si zistiť najčastejší smer vetra. Je to nutné najmä vtedy, ak nebudeme na prípravu pokrmov používať výhradne iba drevené uhlie, elektrinu či plyn. Zabránime tak mnohým potenciálnym konfliktom so susedmi, ktorým by dym z komína záhradného krbu mohol vnikať, napríklad cez otvorené okná, priamo do bytu. A keď sme už tým pádom pri hľadaní vhodného miesta pre náš nový krb, nesmieme opomenúť ešte ďalšiu dôležitú podmienku. Počas letných dní slniečko veselo hreje a páli, takže pred nim musíme našich hostí pri jedle chrániť. Naproti tomu večer treba zaistiť to, aby boli dostatočne chránení pred prípadným chladom či vetrom. Pokiaľ nenájdete celkom ideálne miesto, pomôžu vám ochranné steny, ktoré sú u majiteľov záhradných krbov obľúbené nielen ako ochrana proti vetru, ale slúžia napr. aj proti zvedavým pohľadom susedov. Vhodným miestom pre stavbu krbov sú aj zastrešené terasy, kde sa nemusíme obávať dažďa či inej nepohody. Ak terasa nemá strechu, pokojne môžete na tento účel využiť rolovaciu plátennú markízu. Dokonca vám poslúži ešte lepšie. V prípade vhodného počasia ju len zrolujete a nad hlavou budete mať modré nebo.

Pracovný postup

 • Na podlahu altánku rozprestrite papierovú lepenku. Nakreslite kriedou pôdorys celej zostavy. Začnite murovať na vápenno-cementovú maltu
 • Kozubová zostava sa skladá z komína s rozmermi 45 × 45 cm, zadnej steny, priečok pod pracovný pult, podstavca grilu a podstavca piecky na guláš
 • Staré tehly na klenbu nad grilovacou časťou pomocou šablóny z kartónu a karbobrúsky s diamamtovým kotúčom upravte do požadovaného tvaru
 • Do šamotového grilu osaďte spaľovací rošt, popolník zo starého sporáka, vodiace koľajničky a rošt široký 600 mm. Steny spevnite tehlami
 • Do vymurovaného šamotového ohniska piecky osaďte liatinové dvojdvierka. V zadnej časti ohniska urobte otvor na odvod spalín
 • Komín murujte zároveň s kozubovou zostavou a tehly navzájom previažte, aby komín získal stabilitu. V komíne urobte otvor na zaústenie dymovodu
 • Pozrite sa zhora na previazanie komína s kozubom, liatinové spaľovacie rošty, prepady popola a roxory na neskoršie dobetónovanie pracovných dosiek
 • V komíne nechajte v spodnej časti otvor na osadenie dierok, cez ktoré budete komín čistiť
 • Postupne murujte komín a okrasnú oblúkovú rímsu nad grilom. Rímsu robte zo starých tehál z pece na pečenie chleba
 • Pod oblúkovú okrasnú rímsu vyrobte drevené debnenie. Rímsu lepte cementovou maltou, do ktorej pridajte stavebné lepidlo
 • Domurujte stienky pod pracovnú dosku, ktorá bude vystužená roxormi. Dymovú komoru nad grilom postavte zo šamotových platní
 • Šamotové platne dymovej komory lepte postupne kozubárskym tmelom, sú uložené na šamotovej stene kozuba. Spredu sú na oceľovom profile v tvare L
 • Dymovú komoru obmurujte tehlami. Zo steny kozuba trčia zamurované roxory, na ktoré prichytíme výstuže pracovnej dosky
 • Obmurovanú dymovú komoru zdobí stará tehla osadená na výšku, na ktorej je pôvodný reliéf dvojkríža. Tehla vystupuje oproti sopúchu o 3,5 cm dopredu
 • Z roxorov a kari siete si môžete vyrobiť výstuž pracovnej dosky s vynechaním otvoru na umývadlo a batériu
 • Výstuž pracovnej dosky zadebnite. Na miestach osadenia umývadla a batérie použite polystyrén (styrodur), ktorý po stvrdnutí betónu vyberiete
 • Pracovnú plochu s hrúbkou 70 mm zalejte betónovou zmesou a riadne zhutnite. Mierne ju vyspádujte smerom dopredu
 • Vymurovali sme zadnú stenu. Pracovnú plochu sme obložili keramickou dlažbou, osadili sme antikorové umývadlo, batériu a prietokový ohrievač
 • Dymovod z piecky aj  z dymovej komory krbu pod uhlom 45° zaústite do komína. V obidvoch dymovodoch sú osadené klapky. Ich ovládanie je mechanické
 • Komín z tehál a plechovej pozinkovanej rúry s priemerom 200 mm sme nad strechou altánku ukončili betónovou a plechovou čapicou
 • V zadnej časti ohniska sme vymurovali stienku, ktorá zabraňuje prenikaniu plameňa do dymovodu
 • Na okraje piecky na kozubársky tmel prilepte lemovanie sporákovej platne z ocele s hrúbkou 10 mm
 • Vrch piecky tvorí oceľová platňa 600 × 600 mm natretá vypaľovacou čiernou farbou odolnou do 700 °C
 • Stredový kruh je vypálený plazmou podľa obvodu kotlíka na guláš, ktorý tam pri varení osadíme. Vhodný (v našom prípade 12-litrový) kotlík si kúpte

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať:

Páčil sa Vám článok?
Súvisiace príspevky