Trnava: Kto platí dane, dostane kompost

8. apríla 2013
Trnava: Kto platí dane, dostane kompost

Ponuka kompostu zadarmo platí len pre tých Trnavčanov, ktorí majú zaplatené všetky mestské dane a poplatky.

Trnavčania, ktorí majú zaplatené všetky mestské dane a poplatky, dostanú za odmenu päť kubíkov kvalitného kompostu. Akciu ponúka obyvateľom spoločnosť A.S.A. Trnava, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu v meste. Už štrnásť rokov vyrába z konárov, trávy, lístia a ďalších biologických odpadov aj kompost. Trnava bola jedným z prvých miest na Slovensku s veľkokapacitnou kompostárňou.

Spoločnosť kompost, na ktorý má aj certifikát Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, bežne predáva. V súčasnosti má pomerne veľké zásoby, preto ho ponúka aj zadarmo. Podmienkou pre bezplatný odber kvalitného organického hnojiva je trvalé bydlisko v Trnave a doklad o tom, že občan má voči mestu uhradené všetky záväzky.

Na to stačí napríklad doklad o ročnom vyúčtovaní služieb spojených s užívaním bytu. Ponuka kompostu zadarmo platí len do vyčerpania zásob, neplatí však pre firmy. V minulosti A.S.A. Trnava v spolupráci s mestským úradom už kompost ponúkala viackrát zadarmo, záujem oň bol mimoriadny. Kompost pri skládke komunálneho odpadu vzniká tradičným vrstvením jednotlivých zložiek bioodpadu do hroblí.

Foto: SITA

Páčil sa Vám článok?
reklama: