Zákon o ŠFRB má podporovať nájomné bývanie

19. marca 2013
Zákon o ŠFRB má podporovať nájomné bývanie

Po prvý raz budú môcť získať výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov aj súkromné subjekty.

Hlavnými cieľmi zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý parlament posunul do druhého čítania, je podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podpora rozvoja nájomného bývania a zefektívnenie existujúceho systému podpory. Zákon po prvýkrát umožní získať výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov aj súkromným subjektom.

Návrh nového zákona o ŠFRB by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Cieľom návrhu zákona je efektívne podporiť tie mladé rodiny, ktoré si zabezpečujú svoje bývanie. Podporu môžu získať mladí manželia vo veku do 35 rokov, ale aj tí, ktorí sa starajú o maloleté dieťa, alebo domácnosti, ktorých členom je ťažko zdravotne postihnutý občan. Zvýhodnenie môžu získať aj odchovanci z detských domovov.

Návrh zákona má zároveň motivovať vlastníkov bytových domov k ich komplexnej obnove. Zvýhodnený úver už nebude možné získať iba na zateplenie, ale aj na rekonštrukciu technických zariadení, napríklad rozvodov vody, plynu a elektriny alebo výťahov. V rámci získaných úverov so zvýhodnenými úrokovými sadzbami sa budú môcť financovať aj úpravy, ktoré umožnia bezbariérový pohyb.

Na projekty, ktoré podporí ŠFRB, je v tomto roku vyčlenených celkovo 165 mil. eur, čo je o 15 % viac ako v minulom roku. Novinkou je aj to, že na projekty budú smerovať aj prostriedky Európskej únie.

Podmienkou získania výhodného štátneho úveru bude, aby novopostavená budova ponúkala sociálne nájomné byty minimálne 30 rokov. Zákon tiež umožní, aby výhodný úver žiadali aj neziskové organizácie založené s väčšinovým podielom samosprávy.

Ďalšou novinkou je, že sa zvýši priama dotácia na obstaranie nájomných bytov pre samosprávy, a to na 30 % až 40 %. Doteraz bola táto podpora o desať percentuálnych bodov nižšia.

NEPREHLIADNITE: Ochotu zmeniť adresu prejavilo 86 % Slovákov

Páčil sa Vám článok?
reklama: